Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2019, Streda
 

Rozsiahle dopravné obmedzenie v Nitre

27. 03. 2014

Od piatku 28.marca  do pondelku  07.apríla 2014 bude prebiehať súvislá oprava povrchu vozovky  Štúrovej ulice  v Nitre, v úseku od obchodného centra Merkury Market po železničné priecestie na  Pražskej ulici.

 

V čase realizácie prác bude doprava vedená po miestnej komunikácii  Štúrova jednosmerne v smere od centra na mestskú časť Mlynárce, opačný smer bude vedený po obchádzkovej trase, vedúcej miestnymi komunikáciami Pražská, Hviezdoslavova a Braneckého, ktorá bude vyznačená prenosným dopravným značením.

 

Obmedzenie sa dotkne v podstatnej miere obyvateľov priľahlých miestnych komunikácii – Rybárska, Fr. Kráľa, Bolečkova, Telgártska a Dubíkova, pre ktorých však bude vytvorená možnosť vjazdu do uvedených lokalít z  Bratislavskej cesty dočasným vytvorením vjazdu.

 

Nakoľko ide o závažné obmedzenia v premávke a frekventovanú lokalitu mesta Nitry, Krajský dopravný inšpektorát  v Nitre týmto upozorňuje motoristickú verejnosť na nutnosť sledovania dopravného značenia počas výkonu prác, nakoľko toto sa bude meniť viac krát podľa postupu prác.  skĺbenie možnosti realizácie prác, vytvorenia podmienok pracoviska a zároveň umožnenie minimálnej a obmedzenej obslužnosti dotknutých lokalít si vyžaduje značné obmedzenia a  preloženia  autobusových zastávok,  preto Krajský dopravný inšpektorát  KR PZ v Nitre vyzýva účastníkov cestnej premávky k náležitej trpezlivosti, k rešpektovaniu pokynov oprávnených osôb a policajtov, ktorí budú v kritických miestach počas výstavby zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Polícia  verí, že motoristická verejnosť svojím ústretovým prístupom ocení snahu realizátorov prác vylepšiť podmienky cestnej premávky v krajskom meste a zodpovedným správaním  prispeje k hladkému priebehu samotnej realizácie prác.