Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2019, Streda
 

Športové podujatie Rally Tríbeč

24. 05. 2012

Dňa 26.05.2012 sa v meste Topoľčany uskutoční športové podujatie Rally Tríbeč v čase od 06:00-18:00 h. Rýchlostné skúšky budú prebiehať v meste Topoľčany, kde bude mestská rýchlostná skúška s názvom Topoľčianska, následne bude rýchlostná skúška Uhrovecká s trasou Dolné Vestenice - Uhrovec a potom rýchlostná skúška Tribečská ma trase Skýcov- Veľké Uherce. V čase o 10:03 je plánovaný štart prvého súťažiaceho v Topoľčanoch. Štart rýchlostnej skúšky bude na ul. Tovarnickej (pred budovou bývalého domu služieb). Trasa následne povedie po ul. Tovarnickej po nadjazde, vpravo na ul. Stummerovu, vpravo na ul. M. Rázusa, vpravo na ul. Tovarnickú s výjazdom na nadjazd, a cieľ rýchlostnej skúšky bude na ul. Dr. P. Adámiho (pri budove COOP Jednota). Celkovo v meste Topoľčany budú 3 rýchlostné skúšky. Počas tohto športového podujatia budú úplne uzatvorené štátne cesty II/499 v km 102,680 (križovatka ul. Tovarnícka –Slobody - Družby) po km 103,530 ( križovatka ul. Čs. armády – Timravy - Školská) a III/06442 v km 2,530 (križovatka ul. Stummerova – Športovcov) po km 2,638 (križovatka ul. Stummerova – Čs. armády) a priľahlé miestne komunikácie ul. Radlinského od križovatky s ul. Svätoplukovou, ul. Václavska od križovatky s ul. Svätoplukovou, ul. Svätoplukova od križovatky s ul. ul. Václavskou, ul. Petra Jilemnického po križovatku s ul. Svätoplukovou, ul. Puškinova od križovatky s ul. Kalinčiakovou, ul. M. Rázusa od parku A. Dubčeka (malý park), ul. 17. Novembra od križovatky s ul. Moyzesovou, ul. Dr. P. Adámiho od križovatky s ul. Timravy a ul. Železničiarska na križovatke s ul. M. Rázusa. Uzávierka ciest v meste Topoľčany bude v čase od 06:00 h do 18:00 h. Obchádzková trasa z dôvodu úplnej uzávierky uvedených komunikácií bude vyznačená prenosným dopravným značením. Po ukončení preteku bude dopravné značenie odstránené a premávka bude obnovená. Miesta uzatvorenia komunikácií budú zabezpečované policajtmi dopravnej a poriadkovej polície. Žiadame motoristickú verejnosť a fanúšikov tohto športu, aby rešpektovala dočasné dopravné značenie, pokyny polície a organizátorov a nesťažovala tak ich prácu v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti cestnej premávky počas konania tohto podujatia.