Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Objasnená krádež v kostole

11. 02. 2021

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku uznesením vzniesol obvinenie 3 osobám za zločin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva. Išlo o 17 ročného a 14 ročného chlapca z Kežmarku,  17 ročného chlapca z obce Jurské a rovnako starého mladíka  z obce Ľubica.

Menovaní,  po spoločnej dohode, zväčša v trojici v rôznych kombináciách, v období od januára do novembra minulého roka  chodili do jedného z kežmarských kostolov, na Ul. Hradné námestie. Kostol bol neuzamknutý. Na vnútornej chodbe bola mreža, za ktorou  sa nachádzal košík s peniazmi. Z neho chodili vyberať peniaze a to tým spôsobom, že jeden z mladíkov  preliezol ponad mreže, vybral peniaze z košíka a rovnakým spôsobom sa vrátil späť.  Ďalší dvaja dávali pozor, či niekto neprichádza.  Spať im nedala ani uzamknutá pokladnička na milodary, ktorá bola umiestnená na samotnej chodbe. Tú otvorili páčidlom a vzali z nej peniaze. Získané peniaze si medzi sebou rozdeľovali. Škoda, ktorá vznikla cirkvi doposiaľ nebola vyčíslená.  Zákon pri tomto zločine stanovuje pre páchateľov trestnú sadzbu odňatia slobody na desať až pätnásť rokov, v prípade mladistvých, ide o polovičnú trestnú sadzbu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

OD NOVEMBRA PLATÍ ZBRAŇOVÁ AMNESTIA

Občania môžu beztrestne odovzdať do úschovy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, ktorý im o prevzatí vydá potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021.

Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.

UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA

Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana. A to bez ohľadu na to, či sa naňho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vykázania. Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze vychádzania, však bude následne riešené pre podozrenie porušenia predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

V súvislosti s touto skutočnosťou žiadame všetkých občanov, ktorí si prídu vybaviť doklady o trpezlivosť, zhovievavosť a ohľaduplnosť.

Anketa

Ak uvažujete o vstupe do Policajného zboru, ktorú službu by ste si vybrali? Hlasovalo: 53921