Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Vyrúbaných 6 pagaštanov

01. 03. 2021

Vyšetrovateľ  Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni  začal trestné stíhanie vo veci  prečinu porušovanie ochrany stromov a krov.

Bolo zistené, že osoba v katastrálnom území obce Ľubotín, bez povolenia, v rozpore s ustanovením zákona o lesoch, vykonala výrub 6 stromov. Išlo o gaštany rôzneho obvodu a dĺžky.  Týmto  konaním  bola obci Ľubotín, spôsobená  škoda  výrubom stromov vo väčšom rozsahu.  Dôkazná situácia preukázala, že skutku sa dopustil 77 ročný miestny muž, ktorý bol okresným vyšetrovateľom obvinený.   Tento muž dal, bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, vyrúbať inému mužovi stromy pagaštanu konského v lokalite „Nad Mlynské“.  Spoločenská hodnota týchto drevín bola Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správou Pieninského národného parku, vyčíslená na viac ako 5.200,- Eur. Obvinený je momentálne stíhaný na slobode.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

OD NOVEMBRA PLATÍ ZBRAŇOVÁ AMNESTIA

Občania môžu beztrestne odovzdať do úschovy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, ktorý im o prevzatí vydá potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021.

Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.

UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA

Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana. A to bez ohľadu na to, či sa naňho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vykázania. Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze vychádzania, však bude následne riešené pre podozrenie porušenia predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

V súvislosti s touto skutočnosťou žiadame všetkých občanov, ktorí si prídu vybaviť doklady o trpezlivosť, zhovievavosť a ohľaduplnosť.

Anketa

Ak uvažujete o vstupe do Policajného zboru, ktorú službu by ste si vybrali? Hlasovalo: 53921