Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Zneužil jej dôveru

11. 02. 2021

Dôveru 26 ročnej ženy z Čierneho nad Topľou zneužil zatiaľ neznámy páchateľ. Mladej žene vznikla škoda vo výške 2.450,-Eur.

Páchateľ vystupujúci pod menom David s mladou ženou komunikoval prostredníctvom elektronických prostriedkov.  Postupne si získal jej dôveru. Komunikácia trvala od polovice novembra  do polovice decembra minulého roku.  Počas jednej z komunikácií páchateľ  požiadal ženu o zaslanie jej celého mena, adresy i telefónneho čísla s odôvodnením, že jej chce poslať časť svojej batožiny. Žena tak urobila. Neskôr ju páchateľ požiadal, aby  zaplatila poplatky za túto batožinu v hore uvedenej sume. Žena tak urobila, peniaze zaslala na určený bankový účet.   Do  dnešného dňa jej ale nebola doručená žiadna batožina a taktiež jej neboli vrátené peniaze. Poverený príslušník  Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hanušovciach nad Topľou na základe uvedených skutočností v prípade začal trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. Páchateľovi v tomto prípade protiprávneho konania hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

OD NOVEMBRA PLATÍ ZBRAŇOVÁ AMNESTIA

Občania môžu beztrestne odovzdať do úschovy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, ktorý im o prevzatí vydá potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021.

Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.

UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA

Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana. A to bez ohľadu na to, či sa naňho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vykázania. Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze vychádzania, však bude následne riešené pre podozrenie porušenia predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

V súvislosti s touto skutočnosťou žiadame všetkých občanov, ktorí si prídu vybaviť doklady o trpezlivosť, zhovievavosť a ohľaduplnosť.

Anketa

Ak uvažujete o vstupe do Policajného zboru, ktorú službu by ste si vybrali? Hlasovalo: 53931