Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/18 v km 466,900 – 470,100 k. ú. Strečno (pod Novým hradom) v súvislosti s opravou vozovky po realizácii sanácie skalného brala.

10. 11. 2017

Druh uzávierky          : čiastočná, uzavretý bude vždy jeden jazdný pruh, prejazdná šírka    voľného jazdného pruhu zostane min. 3,50m.

 

Dôvod uzávierky        : Výmena krytu vozovky  

 

Termín uzávierky      :  11. novembra 2017   (náhradný termín 12. novembra 2017 resp. 17. - 19. novembra 2017)

 

Dĺžka uzávierky         :  max. 200 m

 

Popis obchádzky        : Cestná premávka vo voľnom jazdnom pruhu šírky min.3,5 m usmernená    dočasným dopravným značením s reguláciou cestnej premávky náležite    ustrojenými a poučenými osobami.

 

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia. Policajti budú cestnú premávku v predmetnom úseku neustále monitorovať a v prípade potreby ju budú riadiť a usmerňovať za účelom jej bezpečnosti a plynulosti.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy