Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/18 Žilina-Šibenice v km cca 459,686 – 459,9750 - dopravné napojenie areálu na cestu I/18 v rámci stavby

10. 11. 2017

Druh uzávierky          : čiastočná, uzavretý bude vždy jeden jazdný pruh, prejazdná šírka    voľného jazdného pruhu zostane min. 3,50m.

 

Dôvod uzávierky        : Výmena krytu vozovky

 

Termín uzávierky      :  11. - 12. novembra 2017    (v nedeľu do 14.00hod),

                                                                                  náhradný termín 17. - 18. novembra 2017

 

Dĺžka uzávierky         :  max. 350 m

 

Popis obchádzky        : Cestná premávka vo voľnom jazdnom pruhu šírky min.3,5 m usmernená    dočasným dopravným značením s reguláciou cestnej premávky náležite    ustrojenými a poučenými osobami.

 

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia. Policajti budú cestnú premávku v predmetnom úseku neustále monitorovať a v prípade potreby ju budú riadiť a usmerňovať za účelom jej bezpečnosti a plynulosti.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy