Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Polícia upozorňuje na úplnú uzávierku ciest I/64, III/2111, III/2112 a III/2110

11. 08. 2017

Druh uzávierky         : ú p l n á

Dôvod uzávierky      : konanie športového podujatia „34. ročník Rajeckého maratónu

                                      (trasa bude vedená po cestách I/64, III/ 2112, III/2110 v úseku

                                      Rajec-Čičmany a späť)

                                      a jeho sprievodnej akcie 11. ročníka Rajeckého polmaratónu

                                      (trasa bude vedená po cestách I/64, III/ 2111 v úseku Rajec-

                                      Rajecká Lesná a späť)“

Termín uzávierky      : 12. august 2017 od 08:30 hodiny do 14:00 hodiny

Dĺžka uzávierky        :  cca 20 km

Popis obchádzky       :  Jedna obchádzková trasa pôjde po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 Martin – Príbovce, II/519 Príbovce – Nitrianske Pravno. V opačnom smere bude rovnaká.

                                       Druhá obchádzková trasa pôjde po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze. V opačnom smere bude rovnaká.

Regulácia cestnej premávky a zastavovanie vozidiel na cestách I/64,  III/2111, III/2112 a III/2110 bude zabezpečená príslušníkmi Policajného zboru, príslušníkmi mestskej polície a usporiadateľmi - spôsobilými a náležite vystrojenými osobami.

Organizátor zabezpečí počas úplnej uzávierky ciest prejazd vozidiel zložiek záchranného systému a pravidelných liniek autobusovej dopravy.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť, ohľaduplnosť, dôsledné rešpektovanie pokynov policajtov, usporiadateľov a dopravného značenia.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy