Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Polícia upozorňuje na zmenu termínu úplnej uzávierky cesty č. II/583A

11. 08. 2017

Polícia upozorňuje na zmenu termínu úplnej uzávierky cesty č. II/583A v km cca 1,892,z dôvodu realizácie stavby  „Lávka pre cyklistov a peších Teplička nad Váhom, ulica Železničná“ k. ú. Teplička nad Váhom.

Druh uzávierky         : úplná

Dôvod uzávierky       :  realizácia lávky pre cyklistov a peších

Termín uzávierky      :  zmena z 23. júla 2017  na 13. augusta 2017 od 07:00 hodiny do

                                        19:00 hodiny

Miesto uzávierky      :  cesta č. II/583A v km cca 1,892

Popis obchádzky       : presmerovanie cestnej premávky bude prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení po obchádzkovej trase cez obec Teplička nad Váhom po ceste č. II/583. Vozidlá budú presmerované v dvoch križovatkách. V smere od Žiliny tesne za mostom ponad Váh bude premávka presmerovaná cez obec Teplička nad Váhom v križovatke ciest č. II/583 (ul. Fatranská) a č. II/583A. Následne bude premávka presmerovaná do pôvodnej trasy v križovatke ciest č. II/583 a č. II/583C (ul. Sv. Jána Nepomuckého). V smere od obce Terchová bude  obchádzková trasa rovnaká.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy