Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Predĺžené stránkové hodiny na oddeleniach dokladov v Žilinskom kraji

23. 11. 2016

Z dôvodu technických problémov na strane dodávateľa telekomunikačných služieb bola dňa 23. novembra 2016 obmedzená obslužnosť klientskych pracovísk ministerstva vnútra, čím nebolo možné zabezpečiť v plnom rozsahu  vybavovanie požiadaviek občanov a to najmä pri nahrávaní certifikátov pre elektronický podpis. 

Z tohto dôvodu budú na klientskych centrách MV SR a oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev PZ v Žilinskom kraji s výnimkou vysunutých pracovísk oddelení dokladov rozšírené stránkové hodiny nasledovne:

vo štvrtok 24.11.2016 do 16.00 hodiny

v piatok 25.11.2016 do 15.00 hodiny

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy