Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

STRÁNKOVÉ HODINY NA ÚSEKU DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA

02. 03. 2018

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline s platnosťou od 15. marca 2018 na úseku dopravného inžinierstva Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zriadilo stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení a dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií v dňoch pondelok a streda v čase od 13:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Konzultácie počas stránkových dní budú vykonávané na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Žiline so sídlom na Kuzmányho č 26, 012 23 Žilina tel. čísla

0961 40 25 11

0961 40 25 14

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy