Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

4. Spravovanie záležitostí zamestnania pred a po výkone verejnej služby

Potreba spravovania záležitostí zamestnania pred a po výkone verejnej služby

Príležitosti na presúvanie medzi pozíciami v súkromnom a verejnom sektore sú čoraz častejšie, a to vďaka rastúcemu vzájomnému pôsobeniu medzi sektormi, prebiehajúcemu outsourcingu a zmenám v tradičnej verejnej službe. Obidva sektory majú záujem o získanie skúsených a kvalifikovaných zamestnancov. Tento jav tzv. „otáčavých dverí“ však môžu občania vnímať ako neoprávnené využívanie informácií, vzťahov alebo akejkoľvek inej výhody získanej z predchádzajúceho zamestnania. V niektorých prípadoch môže vzniknúť dojem, že verejní činitelia rozhodujú nie vo verejnom záujme, ale v záujme bývalého alebo budúceho zamestnávateľa. Takéto konanie znižuje dôveru vo verejnú službu a v systém integrity vo verejnej službe.

V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že zamestnanie neznamená len platenú prácu na plný úväzok, ale môže znamenať tiež odmenu za prácu z akéhokoľvek vonkajšieho zdroja, napríklad za konzultáciu.

Konflikty záujmov vznikajúce pred a po zaradení vo verejnej službe

Medzi hlavné oblasti problémov zamestnanosti pred a po zaradení vo verejnej službe patria tie, kedy verejní činitelia:

 • hľadajú budúce zamestnanie mimo verejnej služby
 • lobujú späť v prospech štátnych inštitúcií po ukončení verejnej služby
 • presúvajú sa medzi verejným sektorom a súkromným sektorom, pričom vykonávajú rovnaký charakter činnosti
 • využívajú utajované alebo iné „citlivé“ informácie
 • sú zamestnaní vo verejnej službe, napríklad vykonávajú rovnaký charakter úloh, ako vykonávali v súkromnom alebo neziskovom sektore.

Otáčavé dvere: Špecifické pravidlá a postupy

Existuje niekoľko príkladov opatrení, ktoré je možné vykonať s cieľom riadiť presúvanie medzi pozíciou vo verejnom sektore a súkromnom sektore. Tieto opatrenia stanovujú verejným činiteľom jasnú hranicu toho, čo je prijateľné a môžu im pomôcť vyhnúť sa dojmu nedostatočnej integrity.

Opatrenia pred výkonom zamestnania vo verejnej službe

 • vypracovať jasné pravidlá a postupy, ako sa zbaviť záujmov pri nástupe do verejnej služby zo súkromného sektora
 • zabrániť tomu, aby zamestnanci zo súkromného sektora, alebo lobisti a dodávatelia pre štátny sektor alebo tí, ktorí v mene firiem dojednávajú zákazky vo verejnom sektore, obsadili pracovné miesto vo verejnom sektore
 • posilniť pravidlá a postupy pri odchode zo zamestnania, brániace vplyvu bývalého zamestnania v súkromnom sektore na zamestnancov, po tom, čo začnú pracovať vo verejnej službe.

Opatrenia po výkone zamestnania vo verejnej službe

 • právne zakázať verejným činiteľom využívať utajované alebo iné „citlivé“ informácie po tom, ako odídu z verejnej služby,
 • presadzovať obdobie tzv. „vychladnutia“; verejní činitelia, ktorí odchádzajú z verejnej služby, nesmú lobovať ani sa zapájať do oficiálnych rokovaní, alebo komunikovať s ich bývalými podriadenými alebo kolegami vo verejnej službe. Niektoré krajiny zaviedli kompenzáciu počas obdobia “vychladnutia”,
 • verejným činiteľom by malo byť zakázané „prechádzať z jednej strany na druhú“ a zastupovať svojho nového zamestnávateľa v procese, týkajúcom sa spornej veci, za ktorú niesli zodpovednosť predtým, než odišli z verejnej služby.

Zapamätajte si

 • Presúvanie medzi pozíciami vo verejnom a súkromnom sektore môže byť prospešné pre obidve strany, no musí byť regulované, aby sa zabránilo nielen skutočnému, ale aj zdanlivému konfliktu záujmov.
 • Oblasťami potenciálnych konfliktov záujmov môže byť budúce zamestnanie v spoločnosti obchodujúcej s verejným sektorom, nenáležité využívanie vplyvu po odchode z verejnej služby a zverejňovanie utajovaných a/alebo citlivých informácií.

Počet návštevníkov: 306950