Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

5. Stanovenie štandardu pre prijímanie darov

Problém prijímania darov

Počas kariéry sa môžu verejní činitelia stretnúť so situáciou, keď je im ponúknutý dar alebo pozornosť. Na začiatku sa môže zdať, že rozlíšiť dary a úplatky je jednoduché, môžu sa však stretnúť so situáciou, v ktorej je ťažké posúdiť, či je dar jednoducho darom alebo či má ovplyvniť rozhodnutie.

Rozdiel medzi darom a úplatkom

  • Dar: niečo hodnotné, za čo darca nič neočakáva
  • Úplatok: niečo hodnotné, dané s úmyslom ovplyvniť verejného činiteľa pri plnení jeho pracovných povinností

Darmi a úplatkami môžu byť peniaze alebo veci, ako napríklad vstupenky na športové podujatia, golfové turnaje alebo obedy či večere. Či už má dar niečo ovplyvniť alebo nie, jeho prijatie bude mať vplyv na vzťah s darcom, vo väčšine prípadov ovplyvní objektivitu verejného činiteľa. Prijatie darov alebo iných nepeňažných výhod, vrátane odmien alebo ponúk pohostinnosti, môže spôsobiť konflikt záujmov. Dávaný alebo prijímaný „dar“, a to bez ohľadu na úmysel darcu, môže vzbudiť vo verejnosti zlý dojem a môže stierať hranice integrity a spravodlivosti a znižovať dôveru.

Môžete prejsť nasledujúce otázky a zistíte, či môže byť dávanie alebo prijatie daru potenciálnym úplatkom:

  • Skutočný: Je tento dar skutočne ocenením niečoho, čo som urobil vo funkcii verejného činiteľa, nepožadoval som ho či nenabádal som k nemu ja?
  • Nezávislý: Ak prijmem tento dar, mala by dôveryhodná osoba pochybnosti o mojej nezávislosti pri vykonávaní mojej práce v budúcnosti, najmä ak daná osoba, zodpovedná za tento dar, bude dotknutá alebo ovplyvnená rozhodnutím, ktoré by som mohol urobiť?
  • Slobodný: Ak prijmem tento dar, nebudem cítiť povinnosť urobiť niečo na oplátku pre danú osobu, zodpovednú za tento dar alebo pre jej rodinu alebo priateľov/spolupracovníkov?
  • Transparentný: Som pripravený transparentne informovať o tomto dare a jeho zdroji moju organizáciu a jej klientov, mojich kolegov, médiá a verejnosť vo všeobecnosti?

Reakcia na dar

Verejní činitelia sa môžu ocitnúť v situácii, v ktorej je ťažké odmietnuť dar, pretože by to bolo nezdvorilé. Preto by mali verejné orgány vytvoriť jasné a dôsledné pravidlá pre všetkých zamestnancov, ktorými sa budú riadiť v prípade, ak bude im alebo ich zamestnávateľovi ponúknutý dar alebo výhoda. Toto je mimoriadne dôležité vtedy, keď sa zamestnanci venujú verejnému obstarávaniu, sponzorstvu alebo komerčnému obchodovaniu so súkromným sektorom. Verejní činitelia by mali podľa možností dar zdvorilo odmietnuť, aby sa darca neurazil. Keď verejní činitelia nemôžu dar odmietnuť, mali by o danom dare informovať svojho zamestnávateľa, ktorý by mal zaznamenať prijatie daru a vykonať náležité opatrenia podľa politiky danej organizácie.

Zapamätajte si

  • Dar nie je to isté čo úplatok.
  • Dary môžu vytvárať konflikt záujmov, ak sa k nemu viažu očakávania.
  • Verejní činitelia by mali dar odmietnuť, alebo o ňom informovať svojho zamestnávateľa

Počet návštevníkov: 300547