Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE

8. Zabezpečenie transparentnosti v lobingu

Lobing ako súčasť demokratického procesu

Lobing je súčasťou verejného života vo všetkých krajinách a dôležitým aspektom demokracie. Lobing má potenciál podporovať demokratickú účasť a tým, ktorí vytvárajú rozhodnutia, poskytuje cenné poznatky a informácie. Lobing taktiež uľahčuje prístup zainteresovaných strán k vytváraniu a realizácii verejných politík. Lobing je však často vnímaný ako nepriehľadná a pochybná aktivita, ktorej výsledkom môže byť neprimeraný vplyv, nespravodlivá konkurencia a ovládnutie politiky na úkor spravodlivej, nestrannej a účinnej tvorby politík.

Zabezpečenie rovnakého prístupu k tvorbe verejných politík

Zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých občanov k účasti v politike je základom demokracie. Aby bola zabezpečená spravodlivosť a rovnaké podmienky pre zainteresované osoby, ktoré sa snažia ovplyvniť rozhodovací proces, musí sa každý zúčastniť procesu efektívnej tvorby politík a musia byť k dispozícii informácie, ktoré umožnia účasť. Ak jednotlivci so spoločnými záujmami nedokážu vyjadriť svoje názory za rovnakých podmienok, ich šanca efektívne presadiť svoje stanoviská v procesoch tvorby politických rozhodnutí je nízka. Záujmy podnikateľov a elity sú často lepšie organizované a disponujú väčším množstvom zdrojov a lepšími väzbami na tvorcov verejných rozhodnutí. To však môže viesť k zaujatým politickým a administratívnym rozhodnutiam. Aby sme zaručili rovnaké podmienky a zmiernili riziko neprimeraného vplyvu záujmových skupín, je nevyhnutné zabezpečiť reprezentatívnosť názorov a zvýšiť transparentnosť pri lobovaní za záujmy podnikateľov a elity.

Zásady transparentnosti a integrity v lobingu

Z vypracovaných Zásad OECD pre transparentnosť a integritu v lobingu vyplývajú nasledovné odporúčania:

  • podporovať spravodlivý a rovnaký prístup k politickému procesu pre podnikateľov a jednotlivcov
  • riešiť problematické oblasti súvisiace s praktikami lobistov, ako napríklad nerovnaký prístup alebo nedostatok integrity, a jasne stanoviť pravidlá
  • poskytovať dostatočné informácie o lobistických aktivitách občanom, podnikateľom a verejným činiteľom, s cieľom zabezpečiť transparentnosť
  • umožniť občianskej spoločnosti, občanom, podnikateľom a médiám preskúmať činnosti súvisiace s lobingom
  • vzdelávať verejných činiteľov a súkromný sektor o pravidlách týkajúcich sa lobingu s ich príslušnými povinnosťami
  • deliť sa o zodpovednosť za presadzovanie kultúry integrity s lobistami, ktorí by mali dodržiavať normy odbornosti a transparentnosti
  • prehodnocovať pravidlá a usmernenia a podľa potreby ich pravidelne upravovať.

Zapamätajte si

  • Lobing je súčasťou demokratického procesu.
  • Je však potrebné zabezpečiť spravodlivý a rovnaký prístup podnikateľom a jednotlivcom k politickému procesu.
  • Aby sme zaručili rovnaké podmienky a zmiernili riziko neprimeraného vplyvu záujmových skupín, je dôležité zabezpečiť reprezentatívnosť názorov a posilniť transparentnosť pri lobovaní za záujmy podnikateľov a elity.

Počet návštevníkov: 308721