Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Protikorupčný E-learning Program

Ignorantia iuris non excusat!

 

 1. I. INTEGRITA VO VEREJNEJ SLUŽBE
  • 1. Základné informácie k modulu o integrite vo verejnej službe
  • 2. Stanovenie vysokej úrovne štandardov správania verejných činiteľov
  • 3. Riadenie konfliktu záujmov
  • 4. Spravovanie záležitostí zamestnania pred a po výkone verejnej služby
  • 5. Stanovenie štandardu pre prijímanie darov
  • 6. Zabránenie nepotizmu/rodinkárstvu
  • 7. Podpora otvorenej kultúry organizácie v rámci verejného sektora
  • 8. Zabezpečenie transparentnosti v lobingu
 2. II. ELIMINÁCIA POTENCIÁLU PRE KORUPCIU
  • 1. Korupcia ako spoločenský problém
  • 2. Faktory ovplyvňujúce páchanie korupcie
  • 3. Trestnoprávna ochrana spoločnosti pred korupciou
  • 4. Trestnoprávne aspekty korupcie
  • 5. Korupcia ako druh kriminality
  • 6. Medzinárodné hodnotenie úrovne korupcie
  • 7. Prevencia korupcie
 3. III. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O KORUPCII V MEDZINÁRODNOM OBCHODNOM PROSTREDÍ
  • 1. Predpoklady boja proti korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí
  • 2. Monitorovací mechanizmus dohovoru OECD
  • 3. Prevencia a zvyšovanie povedomia o korupcii zahraničných verejných činiteľov
  • 4. Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
  • 5. Vnútroštátne právne predpisy boja proti korupcii zahraničných verejných činiteľov
  • 6. Právne dôsledky trestnej zodpovednosti právnických osôb

Počet návštevníkov: 303924