Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Finančná správa SR nevracia dane po vyplnení formuláru!

Na tento typ podvodu na svojej webovej stránke, ako aj v médiách opakovane upozorňuje aj Finančná správa SR .

Občanom neustále odporúčame: podobné e-maily, či iné správy je najbezpečnejšie zmazať hneď pri ich doručení. Netreba na ne reagovať, nič v nich nepotvrdzovať a ani neaktualizovať, najbezpečnejšie je ich ani neotvárať.

Ide o správu, ktorá vykazuje znaky podvodnej správy zameranej na získanie napr. osobných údajov alebo prihlasovacích údajov.  Môže ísť o pokus páchateľov získať prístup k údajom z internetbankingu, k údajom o platobných kartách a pod. Polícia pravidelne informuje verejnosť o pokusoch o podvodné konania pod zámienkou rôznych legiend, v médiách, na sociálnych sieťach, i na svojom webovom sídle. 

Napriek úkonom, ktoré sú v tejto súvislosti uskutočňované, nie je možné zabrániť ďalšiemu šíreniu takýchto správ.

Ak máte za to, že došlo k nezákonnému konaniu (napr. vám boli odcudzené finančné prostriedky z vášho účtu a pod.), môžete postupovať v zmysle ustanovenia § 62 Trestného poriadku a podať oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (trestné oznámenie) na ktoromkoľvek najbližšom útvare Policajného zboru alebo na prokuratúre a predložiť konkrétne dôkazy o tom, že bol takýto trestný čin spáchaný. Policajný zbor v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky následne vykoná ďalšie potrebné úkony.

Polícia priebežne monitoruje takéto pokusy o podvodné konania a vyzýva týmto širokú verejnosť na mimoriadnu opatrnosť pri komunikácii s neznámymi osobami, či inštitúciami. 

ilustračný obrázok