Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Fotografie nehodového úseku na ceste I64 km 140,600-142,000 v okr. Prievidza

Foto 1 - začiatok úseku križovatka s MK Nábrežie Jána Kalinčiaka a Nábrežie Andreja Kmeťa
Foto 2 - križovatka s MK Jána Hollého
Foto 3 - podcestie mimoúrovňového križovania s cestou III1774
Foto 4 - križovatka s MK Stavbárov
Foto 5 - koniec úseku, križovatka s MK Puškinova