Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Národná kriminálna agentúra

Národná kriminálna agentúra ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012. Dôvodnosť jej vzniku spočívala v posilnení výkonu služobných činností na úseku odhaľovania a vyšetrovania mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov, najmä v oblasti ekonomickej kriminality, finančnej kriminality, obzvlášť závažnej organizovanej kriminality, drogovej kriminality, korupčných trestných činov a trestných činov extrémizmu a terorizmu, patriacich do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu. Gestorom pre odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov korupcie v podmienkach Slovenskej republiky je národná protikorupčná jednotka organizačne začlenená v štruktúre národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.

Národná protikorupčná jednotka plní úlohy najmä na úseku odhaľovania a vyšetrovania trestných činov prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie podľa tretieho dielu ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ako aj súvisiacich trestných činov zahraničných verejných činiteľov a ďalších vybraných trestných činov, s výnimkou prípadov trestných činov korupcie spáchaných príslušníkmi Policajného zboru, ktoré sú vo vecnej príslušnosti úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Okrem prioritnej úlohy na úseku represívnych činností národná protikorupčná jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru vyvíja aktivity aj na úseku prevencie trestných činov korupcie a návrhov protikorupčných opatrení. V danej súvislosti sa podieľa na tvorbe vnútroštátnej protikorupčnej politiky, vytvára národné protikorupčné programy, akčné protikorupčné plány a zabezpečuje preventívne protikorupčné opatrenia na zvyšovanie právneho vedomia a angažovanosti verejnosti v oblasti prevencie a boja s trestnými činmi korupcie.

Informácie o činnosti národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.