Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Národná kriminálna agentúra

Národná kriminálna agentúra ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla  1. decembra 2012. Dôvodnosť jej vzniku spočívala v posilnení výkonu služobných činností na úseku odhaľovania a vyšetrovania mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov, najmä v oblasti ekonomickej kriminality, finančnej kriminality, obzvlášť závažnej organizovanej kriminality, drogovej kriminality, korupčných trestných činov a trestných činov extrémizmu a terorizmu, patriacich do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu. Gestorom pre odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov korupcie v podmienkach Slovenskej republiky je národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru.

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru plní úlohy najmä na úseku odhaľovania a vyšetrovania trestných činov prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a  športovej korupcie podľa tretieho dielu ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ako aj súvisiacich trestných činov zahraničných verejných činiteľov a ďalších vybraných trestných činov, s výnimkou prípadov trestných činov korupcie spáchaných príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov a  s účinnosťou od 1. januára 2020 aj trestných činov colníkov, ktoré sú vo vecnej príslušnosti Úradu inšpekčnej služby.

Okrem prioritnej úlohy na úseku represívnych činností národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vyvíja aktivity aj na úseku prevencie trestných činov korupcie a návrhov protikorupčných opatrení. V danej súvislosti sa podieľa na tvorbe vnútroštátnej protikorupčnej politiky, vytvára národné protikorupčné programy, akčné protikorupčné plány a zabezpečuje preventívne protikorupčné opatrenia na zvyšovanie právneho vedomia a angažovanosti verejnosti v oblasti prevencie a boja s trestnými činmi korupcie. 

Počet návštevníkov: 2414