Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Domáce násilie

     Násilie v domácnostiach je špecifické v tom, že k nemu dochádza vždy v intímnych vzťahoch medzi najbližšími osobami a má hlboký dopad na celú rodinu. Ide o násilie, ktorého cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a  vyvolávaním strachu - slovným, fyzickým a citovým týraním. Domáce násilie netvorí len jedna bitka, či jeden príležitostný incident. Ide o opakovanú viktimizáciu, t.j. dlhodobo trvajúce násilie a týranie. Obeť je vystavovaná násiliu zas a znova, pretože medzi ňou a páchateľom je blízky vzťah.

Charakteristické znaky domáceho násilia:

 • násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami,
 • dokazovanie si moci,
 • má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje,
 • má stupňujúci charakter,
 • má rozmanité formy a podoby (fyzické násilie, psychické, sociálne násilie, sexuálne násilie, ekonomické násilie),
 • osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať,
 • násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované,
 • násilie zasahuje všetky vzťahy v rodine,
 • osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku „v zajatí“,
 • násilie prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy.

 Ako môžete pomôcť obeti násilia:

 • snažte sa dozvedieť čo najviac o probléme, 
 • povzbudzujte obeť, aby o násilí hovorila, počúvajte ju a neobviňujte ju,
 • presvedčte ju, že nenesie vinu na násilí a za násilie je výlučne zodpovedný páchateľ,
 • vysvetlite obeti podstatu domáceho násilia a jeho následné stupňovanie,
 • hovorte s obeťou o možnostiach zmeny situácie a dôsledkoch,
 • pomôžte jej v starostlivosti o deti, s vybavovaním na úradoch,
 • nekonfrontujte sa s násilníckym partnerom,  
 • netolerujte žiadnu formu násilia, lebo vaša tolerancia umožňuje iným páchať násilie.

 V prípade, že ste obeťou násilia:

 • prelomte mlčanie, povedzte to niekomu,
 • pamätajte si, že to nie je vaša vina,
 • neobraňujte svojho násilníckeho partnera,
 • máte právo na život bez násilia – nikto nemá právo týrať vás,
 • násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie,
 • sú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života,
 • vyhľadajte pomoc.

 

Na koho sa obrátiť v prípade domáceho násilia: