Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Nástrahy v cudzine

     Obchodovanie s ľuďmi znamená získavanie, prepravu, ukrývanie alebo prijímanie ľudí za účelom ich zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, podvod, klamanie, zneužívanie moci alebo stavu núdze.

     Zneužívanie zahŕňa nútenie ľudí do prostitúcie alebo inej formy sexuálneho zneužívania, nútenej práce alebo služieb, otroctva alebo odobratia orgánov. V prípade detí zneužívanie môže zahŕňať tiež nezákonnú medzinárodnú adopciu.

     Obete sú niekedy podvedené a lákané falošnými sľubmi alebo donútené fyzicky. Niektorí obchodníci používajú nátlakové a manipulatívne postupy vrátane podvodu, zastrašovania, predstieranej lásky, izolovania, hrozby a použitia fyzického násilia, závislosti pomocou dlhu, iného zneužívania alebo dokonca násilného podávania drog na ovládnutie svojich obetí. Tiež treba byť obozretná pri sprostredkovaní cez inzerát.

Pred odchodom za prácou (nielen) do zahraničia:

 • Dobre si prever agentúru alebo človeka, ktorý ti ponúka prácu v zahraničí.
 • Over si adresu svojho budúceho zamestnávateľa a to, či vôbec existuje. Seriózna pracovná agentúra ti poskytne aj telefonický kontakt, aby si tam mohla zavolať.
 • Podpíš pracovnú zmluvu len v jazyku, ktorému dobre rozumieš a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa tvojho budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.
 • Neprijmi prácu načierno. Vycestuj až keď podpíšeš pracovnú zmluvu, získaš pracovné povolenie alebo víza.
 • V krajine, kde odchádzaš pracovať, si nájdi čo najviac kontaktov (napr. od známych, ktorí tam už boli).
 • Ak je to možné, zariaď si sprievod svojich kamarátov (malý spoločný výlet do miesta, kam cestuješ).
 • Zisti si adresu a telefónne číslo slovenského veľvyslanectva v krajine, kam cestuješ a nauč sa ho naspamäť.
 • Doma nechaj presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu (alebo občianskeho preukazu) a najnovšiu fotografiu.
 • S blízkymi si dohodni záchranný signál (veta alebo slovné spojenie), ktorý budeš môcť použiť aj počas odpočúvaného telefonátu.
 • Dohovor sa, ako často a kedy sa budeš ozývať rodičom alebo dobrým známym.
 • Na cestu si vezmi nevyhnutný finančný obnos na prípadný návrat domov a predplatenú telefónnu kartu.
 • Zabezpeč si cestovné poistenie.
 • K batožine pribaľ slovník jazyka krajiny, kam cestuješ a nauč sa základné frázy.

Počas pobytu v zahraničí:

 • Aj keď pracuješ načierno, v núdzi sa obráť na políciu. Vo väčšine európskych krajín pri najmenšom náznaku, že žena je obeťou obchodovania, s ňou úrady zaobchádzajú ako s obeťou násilia.
 • Nikomu za žiadnych okolností nedávaj svoj pas ani občiansky preukaz, samozrejme okrem pohraničnej stráže a polície. Všetky potrebné náležitosti si vybavuj sama. Ani pri práci načierno zamestnávateľ tvoj pas nepotrebuje!
 • Ak ti niekto odoberie doklady, alebo ich stratíš, okamžite to nahlás na polícii a kontaktuj slovenské veľvyslanectvo v danej krajine.
 • Ak sú pracovné podmienky iné, než ja uvedené v zmluve, obráť sa na agentúru alebo osobu, ktorá ti prácu sprostredkovala a informuj o tom svojich blízkych doma.
 • Počas pobytu neprijímaj žiadne dary ani pôžičky, aby si nebola nikomu zaviazaná.
 • Ozývaj sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom dohodli. Oznám im každú zmenu pobytu.
 • V ktorejkoľvek cudzej krajine ti v núdzi pomôže slovenský konzulát, ktorý je obyčajne súčasťou veľvyslanectva.

Konzulát môže:

 • Vydať náhradný cestovný preukaz na návrat do SR.
 • Kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí ti môžu poslať peniaze ak sa ocitneš v núdzi.
 • Odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí ti poskytnú právnu pomoc ak sa dostaneš do kontaktu s políciou.
 • Informovať tvojich najbližších príbuzných o nehode alebo úmrtí a zabezpečiť nevyhnutné opatrenia.
 • Odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov.
 • V prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava).
 • Sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní.
 • Osvedčiť pravosť kópií, listín, podpisov a pečiatok.
 • Na základe znalostí miestnych pomerov poradiť, ako máš postupovať v krízových situáciách.

Konzulát nemôže:

 • Zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v tvojom mene.
 • Poskytovať advokátske služby.
 • Zariadiť prepustenie z väzenia.
 • Zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.
 • Zabezpečiť ti účty za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty.
 • Zaobstarať ti ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.