Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Zameranie odboru

Odbor akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru vznikol 1.7.2014 rozšírením kompetencií odboru vedecko-technického rozvoja Prezídia Policajného zboru (zriadený 25.1.1991). Pôvodne bol zriadený na zabezpečenie, financovanie a koordináciu vedecko-technického rozvoja a inovačnú činnosť v pôsobnosti ministerstva vrátane vynálezcovstva a zlepšovateľstva ako aj na unifikované zavádzanie technických prostriedkov do výkonu služby formou gesčných rozhodnutí schválených ministrom vnútra Slovenskej republiky.

V súčasnosti okrem iného zabezpečuje aj správu vymedzených komodít Prezídia Policajného zboru.