Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v súčasnosti predstavuje zoskupenie 35 krajín sveta so silným hospodárstvom, ktoré rešpektujú hodnoty demokracie a trhového hospodárstva. Poslaním OECD je podporovať politiky na zlepšenie hospodárskeho a sociálneho blahobytu ľudí na celom svete.

OECD je jedinečné fórum, v rámci ktorého vlády spolupracujú na riešení hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev globalizácie. OECD stojí tiež na poprednom mieste v snahe porozumieť vládam a pomôcť im reagovať na nové vývojové trendy a znepokojujúce javy, akými sú správa a riadenie podnikov, informačná ekonomika a problémy spojené so starnutím obyvateľstva. OECD poskytuje prostredie, v rámci ktorého vlády môžu porovnávať svoje skúsenosti s medzinárodnými politikami, hľadať odpovede na bežné problémy, identifikovať osvedčené postupy a pracovať na koordinácii domácich a medzinárodných politík.

Členmi OECD sú: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia, Taliansko, Japonsko, Fínsko, Austrália, Nový Zéland, Mexiko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Kórea, Slovenská republika, Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko, Lotyšsko, Litva a Kolumbia. Na činnosti OECD participuje aj Európska únia.

Slovenská republika vstupom do OECD, 14. decembra 2000, získala príležitosť zúčastňovať sa na rokovaniach výborov, pracovných skupín a expertných fór s najrozvinutejšími krajinami sveta a diskutovať o najzásadnejších politikách svetovej ekonomiky a ochrany životného prostredia. Pristúpenie k OECD prinieslo Slovenskej republike aj príležitosti na zdieľanie najnovších prieskumov, štatistík, štúdií a analýz, uskutočňovaných  na pôde OECD a ich využívanie pri tvorbe vlastných politík a inovačných stratégií na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, prosperity a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.

Viac informácií o OECD nájdete na webových stránkach OECD

www.oecd.org
www.oecd.org/Slovakia

Počet návštevníkov: 2640