Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Preventívne aktivity

Cieľová skupina – materské školy

- dopravná výchova – povinnosti chodcov, cyklistov, informácie o práci polície, tiesňové volania, správanie sa sám doma, bezpečné správanie sa k cudzím ľuďom, vonku, na ulici, počas voľnočasových aktivít, zdravý životný štýl, čo je zdravie, čo je zdravé  – v súvislosti so závislosťami.

Cieľová skupina – základné školy

- dopravná výchova – povinnosti chodcov, cyklistov, informácie o práci polície, tiesňové volania, správanie sa sám doma, bezpečné s právanie sa k cudzím ľuďom, vonku, na ulici, počas voľnočasových aktivít, zdravý životný štýl – v súvislosti so závislosťami, čo je zdravie, čo je zdravé,  rešpektovanie autorít, dodržiavanie školského poriadku, šikanovanie, kyberšikanovanie, bezpečné správanie sa na  internete, trestnoprávna zodpovednosť, zvyšovanie právneho povedomia, drogové závislosti, predchádzanie drogovým závislostiam ( zameranie na alkohol a cigarety ), predchádzanie tzv. drogovej trestnej činnosti, novodobé závislosti, extrémizmus, rasizmus, diskriminácia, predchádzanie radikalizácii detí

Cieľová skupina - stredné školy

- rešpektovanie autorít, dodržiavanie školského poriadku, šikanovanie, kyberšikanovanie, bezpečné používanie sa na  internete, trestnoprávna zodpovednosť, zvyšovanie právneho povedomia, drogové závislosti, predchádzanie drogovým závislostiam, predchádzanie tzv. drogovej trestnej činnosti, novodobé závislosti, predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, novodobému otroctvu, extrémizmus, rasizmus, diskriminácia, predchádzanie radikalizácii mládeže, domáce násilie, násilie na ženách

Cieľová skupina -  seniori a osamelo žijúci občania

- Ako si zabezpečiť majetok,
- Ako sa vyhnúť podvodom
- Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
- Ako predchádzať riziku prepadnutia
- Ako sa správať v cestnej premávke
- Čo robiť, ak sa už niečo také  stane,
- Pozor na telefonáty, v ktorých vás niekto žiada o peniaze.