Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

22. 01. 2018

Odvaha, česť, zodpovednosť, zákon, ochrana a pomoc je to, čím musí preukázať príslušník PZ svoju morálnu silu a psychickú vyspelosť. Buď jedným z nás!  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave prijíma uchádzačov na základné útvary Policajného zboru

  • služby poriadkovej polície,
  • služby dopravnej polície,
  • služby železničnej polície.

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Požadujeme:

  • občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • vek nad 21 rokov,
  • bezúhonnosť,
  • spoľahlivosť,
  • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
  • telesnú, duševnú a zdravotnú spôsobilosť na výkon služby,
  • ovládanie štátneho jazyka.

 


 

 V prípade záujmu kontaktujte:

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Bratislava
oddelenie personálne
Špitálska 14, 812 28 Bratislava

tel.: 09610 21 615, 09610 21 616
fax: 09610 21 609

 


Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!

Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji!