Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Starší referent laborant v odvetví kriminalistickej informatiky

Bratislava, 02. 02. 2024

Starší referent laborant oddelenia analýzy dát OPSKA KEÚ P PZ

 

 

Názov služobného úradu

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

Prezídium Policajného zboru

Bratislava

 

Druh pomeru a štátnej služby

služobný pomer

prípravná štátna služba, po splnení kritérií stála štátna služba (podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov)

 

Obsadzovaná funkcia

starší referent laborant v odvetví kriminalistickej informatiky (plánovaná hodnosť: nadporučík)

 

Miesto výkonu práce

Bratislava

 

Hlavná pracovná náplň

- výkon odbornej činnosti v znaleckom odbore Kriminalistika, v odvetví Kriminalistická informatika,

- participácia na výskume, vývoji a aplikácii nových pracovných postupov a metód skúmania,

- v odôvodnených prípadoch účasť na obhliadke miesta činu a ostatných procesných úkonoch,

- zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na vedeckých a odborných seminároch,  konferenciách a školeniach,

- spolupráca s vedecko-výskumnými a forenznými pracoviskami doma i v zahraničí,

- aktívna účasť na tvorbe a realizácii projektov súvisiacich s výkonom činnosti oddelenia,

- systematické a cieľavedomé zvyšovanie svojej odbornej kvalifikácie.

 

Platové náležitosti

platová trieda: 4 + prislúchajúce príplatky podľa zákona č. 73/1998 Z. z.

hrubá mzda 1 442,- EUR brutto (bez započítateľnej odbornej praxe) + príplatok za bývanie + príplatok za výsluhu rokov a ďalšie príplatky, možnosť kariérneho postupu

 

Požiadavky na uchádzača/kvalifikačné predpoklady

-      ukončené stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou so zameraním na IT, prípadne elektroniku/elektrotechniku

-      vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru výhodou,

-      výborná znalosť práce s PC (Windows, Office/Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

-      prehľad v IT a súčasných trendoch, orientácia vo svete hardware a software,

-      znalosť a administrácia Windows,

-      znalosť a administrácia v prostredí Apple/Macintosh,

-      znalosť a administrácia prostredí Unix/Linux výhodou,

-      znalosť administrácie sieťových prostredí,

 

Iné požiadavky:

- bezúhonnosť,

- slovenské občianstvo,

- výborný zdravotný stav.

 

Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky uvedené v § 14 zákona č. 73/1998 Z. z.

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti

-      ovládanie anglického jazyka slovom a písmom na mierne pokročilej úrovni,

-      vodičský preukaz skupiny „B/B1“,

-      spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť,

-      pragmatický a vyrovnaný postoj k úlohám, pracovnému zaťaženiu, odolnosť voči záťaži a stresu,

-      dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

-      pozorovacie a rozlišovacie schopnosti,

-      analytické schopnosti a myslenie,

 

Zoznam požadovaných dokladov

-      žiadosť o prijatie do služobného pomeru s uvedením kontaktných údajov,

-      štruktúrovaný profesijný životopis,

-      motivačný list,

-      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov (GDPR),

-      ostatné potrebné doklady budú oznámené po osobnom, resp. telefonickom rozhovore.

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe
do 31.03.2024 na e-mailovú adresu:
TA.13G4@TSAASR.TYLS4@

 

Na základe vyhodnotenia zaslaných podkladov bude realizované výberové konanie a osobné pohovory. Vybraný uchádzač bude postúpený do prijímacieho konania pre vstup do PZ SR.

 

Previerky

uchádzač, ktorý úspešne absolvuje odborný test a osobný pohovor sa následne podrobí psychofyziologickému vyšetreniu pravdovravnosti, previerke ovládania štátneho jazyka, psychodiagnostickému vyšetreniu, lekárskemu vyšetreniu a previerke fyzickej zdatnosti na posúdenie jeho spôsobilosti na výkon služby.

 

Informácie o spoločnosti

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Odbor prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz

Oddelenie analýzy dát

Sklabinská 1

812 72 Bratislava

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Fotogalérie