Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Prechádzaj bezpečne

Cez vozovku prejdeš bezpečne, len ak budeš  dodržiavať nasledovné pravidlá a povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke..:

 • pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
 • na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,
 • chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách,
 • chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,
 • pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva,
 • chodci smú prechádzať cez vozovku  mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy  prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy,  
 • mimo prechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os,
 • chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

 Chodci pamätajte:

 • za daždivého počasia sa brzdná dráha vozidla zväčšuje,
 • vodič nedokáže ihneď zastaviť svoje vozidlo,
 • za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.