Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Služba kriminálnej polície

Služba kriminálnej polície je jedna zo služieb, na ktoré sa člení Policajný zbor. Všetky služby Policajného zboru plnia úlohy, ktoré sú Policajnému zboru uložené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej republiky, ktorý zároveň určuje aj náplň ich činností a ich vnútornú organizáciu. Útvary Policajného zboru sú organizované spravidla podľa organizácie súdov.

Služba kriminálnej polície pôsobí (plní zverené úlohy) najmä v rámci krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, v rámci ktorých sú zriadené odbory kriminálnej polície, kde sú policajti uvedenej služby zaradení.     

 

Okrem týchto útvarov Policajného zboru pôsobia policajti služby kriminálnej polície aj v útvaroch Policajného zboru, ktoré nepatria do štruktúry krajských riaditeľstiev Policajného zboru ani okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ale tvoria osobitnú štruktúru s celoslovenskou pôsobnosťou. Ide najmä o úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru, ako aj úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

pp: 238920