Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2021, pondelok
 

Služba kriminálnej polície

Služba kriminálnej polície je jedna z jedenástich služieb, na ktoré sa člení Policajný zbor. Všetky služby Policajného zboru plnia úlohy, ktoré sú Policajnému zboru uložené zákonom o Policajnom zbore číslo 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej republiky, ktorý zároveň určuje aj náplň ich činností a ich vnútornú organizáciu. Útvary Policajného zboru sú organizované spravidla podľa organizácie súdov.

Služba kriminálnej polície pôsobí (plní zverené úlohy) najmä v rámci krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, v rámci ktorých sú zriadené odbory kriminálnej polície, kde sú policajti uvedenej služby zaradení.

Okrem týchto útvarov Policajného zboru pôsobia policajti služby kriminálnej polície aj v útvaroch Policajného zboru, ktoré nepatria do štruktúry krajských riaditeľstiev Policajného zboru ani okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ale tvoria osobitnú štruktúru s celoslovenskou pôsobnosťou. Ide najmä o Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, Národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru, ako aj Sekciu kontrolnej a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp: 202756