Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Špeciálne výsluchové miestnosti vybudované v rámci posilnenia kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Granty EHP a Nórska

Projektový grant a Nórsky finančný mechanizmus

Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR

Cieľ projektu: zlepšenie systémovej odozvy obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia – vytvorenie vhodne prispôsobených úradných miestností

Prijímateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý má definovaných 4 partnerov

Partner projektu č. 4: Úrad kriminálnej polície Prezídia PZ

Výška grantu: 329 138 €

Obdobie realizácie projektu: 22. 5. 2021 - 30. 4. 2024

Zodpovedný orgán: MV SR

Popis projektu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podpisom ministra uzatvorilo Partnerskú dohodu (PDF, 1 MB)Inštitútom pre výskum práce a rodiny, ktorej účelom je spoločná realizácia projektu pod názvom Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu  v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie , spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, čím je zároveň naplnené spoločné úsilie k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Viac informácií na stránke www.eeagrants.sk.  

Za ministerstvo vystupuje ako partner projektu úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Cieľom projektu je vytvoriť vhodne prispôsobené úradné miestnosti. V rámci tohto projektu pôjde o vybudovanie a  rozšírenie siete špeciálnych výsluchových miestností v ôsmych objektoch ministerstva, ktoré budú dôležitou súčasťou práce orgánov činných v trestnom konaní s obzvlášť zraniteľnými obeťami trestných činov. Dôvodom takéhoto prístupu je zabrániť alebo zmierniť ďalšie poškodzovanie obete zo strany orgánov činných v trestnom konaní a ostatných účastníkov trestného konania, najmä ak pôjde o obete domáceho a rodovo podmieneného násilia.    

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Facebook Polícia SR