Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Bratislava II

Úsek občianskych preukazov, alternatívnych autentifikátorov, vodičských preukazov, cestovných dokladov (Bratislava, Ružinovská 1/B)
Tel.č. 09610 32415, 09610 32425, 09610 32416, 0961032436
Úsek zbraní a streliva (Bratislava, Ružinovská 1/B)
Tel.č. 09610 32411, 09610 32412

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy, alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR, vodičské preukazy, cestovné doklady:

OR PZ Bratislava II
Ružinovská 1/B,
821 02 Bratislava
08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.00 - 17.00 08.00 - 15.00 08.00 - 14.00

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Zbrojné preukazy:
OR PZ Bratislava II
Ružinovská 1/B,
821 02 Bratislava
08.00 - 15.00 08.00 - 12.00 08.00 - 17.00 nestránkový deň 08.00 - 14.00

 

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Evidencia vozidiel: 

KDI KR PZ Bratislava
Klientske centrum 
Tomášikova 46,  Bratislava

Tel.č. 09610 46815, 09610 46806

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

 

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Dopravno-inžinierska činnosť:

KR PZ Bratislava
Špitálska 14
Bratislava

 

13.00 - 15.00

-

13.00 - 15.00

-

-