Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenčín

 UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)
Pracovisko vydáva aj  alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR.

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 -17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:   096120 - 3411, 3412, 3414, 3415, 3422, 3423, 3426, 3428,     3413- výdaj dokladov   

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Ilava (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko) Jesenského 294,
018 41 Dubnica n/V

8:00 -15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:    Ilava 096122 - 3411, 3415,3422, 3424, 3425,     3416- výdaj dokladov 

  Pondelok Utorok     Streda     Štvrtok Piatok   

Zbrojné preukazy: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 12:00

8:00 - 17:00

nestránkový
deň

8:00 - 14:00

telefónne číslo:   096120 - 3430  

Evidencia vozidiel: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:    096120 - 3550

Evidencia vozidiel: pre okres Ilava (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko) Jesenského 294,
018 41 Dubnica n/V

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne číslo:   Ilava 096122 - 3556,3557,3530,3536, 3535, 3550

                                             

                                                                   O Z N Á M E N I E 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ V Trenčíne touto cestou oznamuje, že s platnosťou od 15.marca 2018 budú na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trenčíne (Kvetná 7, 911 42 Trenčín) zriadené stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy,dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:  

Pondelok: 13.00 h - 15. 00 h

Streda: 13.00 h - 15.00 h

Stránkovanie budú zabezpečovať dopravní inžinieri ODI: kpt. Bc. roman Madola a mjr. Ing. marián Ondrejec

tel. č.: 0961203511, 0961203519

 

 

Dôležité odkazy

Doklady a evidencie:

Dôležité oznamy