Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Stránkové dni OR PZ Levice

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny

V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Občianske preukazy:
Oddelenie dokladov OR PZ Levice, Sv. Michala 35   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00

  8:00-15:00

  8:00-14:00
      * stránkové hodiny pre štatutárov
Cestovné doklady:
Oddelenie dokladov OR PZ Levice, Sv. Michala 35   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
      
Vodičské preukazy:
Oddelenie dokladov OR PZ Levice, Sv. Michala 35   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
      
Zbrojné preukazy:
Oddelenie dokladov OR PZ Levice, Sv. Michala 35   8:00-15:00   8:00-12:00   8:00-17:00 -   8:00-14:00
      
Evidencia vozidiel:
ODI OR PZ Levice, Ľ. Štúra 51   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
 

Okresný dopravný inšpektorát: 

S platnosťou od 15. marca 2018 budú na oddelení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok: 13.00 – 15.00 hod.
Streda: 13.00 – 15.00 hod.

Kontakt: Ľ. Štúra 51, Levice

Vysunuté pracoviská oddelenia dokladov v Šahách a Želiezovciach sa nachádzajú v budovách MsÚ.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy