Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

„Aby deti nezomierali – bezpečne do školy, bezpečne zo školy“

06. 11. 2009

Na 5. novembra 2009 pripravil Detský fond Slovenskej republiky (ďalej len „DF SR“) v spolupráci s partnermi a spolurealizátormi kampaň zameranú na zníženie úrazovosti detí v doprave pod názvom „Aby deti nezomierali – bezpečne do školy, bezpečne zo školy“ (ďalej len „kampaň“). Policajný zbor spolupracoval pri príprave kampane ako aj pri jej samotnej realizácii. Kampane sa zúčastnilo celkovo 80 príslušníkov Policajného zboru, z čoho 40 bolo preventistov a 40 príslušníkov dopravnej polície. Príslušníci Policajného zboru rozdávali na 40-ich vybraných priechodoch pre chodcov v rámci celej Slovenskej republiky 20000 reflexných smajlíkov a 20000 letáčikov deťom, najmä základných škôl, pričom im pripomínali základné pravidlá správania sa účastníka cestnej premávky, a to formou krátkeho rozhovoru na danú tému. Pre dospelých boli pripravené informačné materiály spracované vo forme dopisu, ktorých ambíciou je upozorniť rodičov na nutnosť výchovy vlastných detí v danej oblasti.
Kampaň bola medializovaná celorepublikovými, ako aj regionálnymi médiami. Dňa 5. novembra 2009 sa o 09,30 hod. uskutočnila v priestoroch DF SR tlačová konferencia za účasti spolurealizátorov projektu (Detský fond SR, MŠ SR a Prezídium Policajného zboru) a partnera projektu (ČSOB).
Policajný zbor svojou aktívnou účasťou na projekte podporil Východiská Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010, v ktorých sa vláda Slovenskej republiky zaviazala znížiť úmrtnosť na našich cestách o 50% do roku 2010 pri referenčnom roku 2002.
Kampaň v plnej miere zapadá do systémových opatrení Policajného zboru v oblasti znižovania úrazovosti na cestách Slovenskej republiky. Súčasťou takýchto opatrení boli aj oslavy Dňa polície realizované v priestoroch Incheby a. s. v Bratislave dňa 21. 6. 2009, ktoré boli zamerané na zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeže práve v oblasti dopravnej výchovy. V rámci súťaží získavali deti, okrem iných prezentov, reflexné vesty, ktoré je možné využiť v cestnej premávke.
Okrem uvedených aktivít realizuje Policajný zbor aj širokú škálu preventívnych opatrení dopravnej výchovy. Všetky sú uvedené v časti „Dokumenty na stiahnutie“ na internetovej adrese: /?prev2