Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Aplikácia e-karanténa čaká sa na schválenie, hlavný hygienik vydal nové opatrenie

22. 05. 2020

smart-karantena-mobil-ilustr

Interné testovanie aplikácie na tzv. smart karanténu bolo na strane štátu úspešné. Ako však bolo uvedené na tlačovej konferencii dňa 19. mája 2020, čaká sa na schválenie aplikácie od spoločností Apple a Google. Tieto spoločnosti aktuálne posudzujú, či aplikácia spĺňa ich interné predpisy, či dostatočne chráni používateľa a podobne.

 

Aplikácia mala byť spustená v piatok 22. mája o 15. hodine. Úrad vlády SR oznámil, že  spoločnosti Apple a Google stále neinformovali o ukončení posudzovania slovenskej aplikácie eKaranténa s tým, že obe spoločnosti budú mať počas fungovania aplikácie nad ňou špeciálny dohľad. 

Keďže aplikácia stále nie je spustená, na situáciu zareagoval hlavný hygienik aktuálnym opatrením. Osoby /až na výnimky určené v opatrení/, ktoré po 20. hodine piatka 22. mája 2020 vstúpia na naše územie, budú musieť ísť do štátnej karantény a po spustení aplikácie môžu prejsť do domácej karantény. Aj osoby, ktoré boli predtým v štátnej karanténe, môžu pokračovať v domácej, pokiaľ pristúpia na dohľad formou aplikácie. 

Detaily nájdete v aktuálnom nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05.pdf

Ako to funguje?


Či je aplikácia v ostrej prevádzke, bude možné overiť na https://korona.gov.sk/ekarantena. Na tejto stránke nájdu záujemcovia  aj bližšie informácie o používaní aplikácie.

Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie má odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou. Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť.

Novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách, ktorú parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní, podpísala v piatok 15. mája 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podľa novelizovaného zákona je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie Úrad verejného zdravotníctva SR.
Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva  rozhodnúť o tom, že fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii, ju môžu absolvovať v domácom prostredí za podmienky  písomného súhlasu alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu  s podrobením sa izolácii  doma za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie jej dodržiavania.