Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Bezpečnosť slovensko-ukrajinskej štátnej hranice sa neustále zvyšuje

05. 11. 2013

znak PZ SR

V dňoch 29. a 30. októbra 2013 sa v Bratislave konalo XVII. zasadnutie hlavných hraničných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukrajiny. Hlavný hraničný splnomocnenec Slovenskej republiky plk. JUDr. Ľudovít Bíró (riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ) a Hlavný hraničný splnomocnenec Ukrajiny arm. gen. Mykola Lytvyn (predseda Štátnej hraničnej služby Ukrajiny) spoločne vyhodnotili činnosť oboch služieb za posledný rok, pričom ocenili stále sa zlepšujúcu spoluprácu. Jej výsledkom je aj znížený počet nelegálnych migrantov zadržaných na štátnej hranici alebo v jej blízkosti. Hlavní hraniční splnomocnenci sa zhodli, že napriek dobrej úrovni ochrany spoločnej štátnej hranice, je potrebné spoluprácu aj naďalej rozvíjať. Významným krokom v rozvoji spolupráce hraničných služieb ako aj slovensko-ukrajinských vzťahov je uzatvorenie Dohody o spoločných hliadkach. Táto dohoda bola slávnostne podpísaná oboma hlavnými hraničnými splnomocnencami pri príležitosti XVII. zasadnutia. Podpísanie dohody je možné považovať za historický míľnik, ktorý posunie spoluprácu hraničných služieb oboch štátov na ešte vyššiu úroveň. Túto skutočnosť potvrdzuje aj účasť prezidenta Policajného zboru gen. PaedDr. Tibora Gašpara a veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Oleha Havašiho na slávnostnom stretnutí, kde spolu s hlavnými hraničnými splnomocnencami oboch štátov prediskutovali aktuálne otázky spolupráce, ako aj výzvy do budúcnosti.

 podpis dohody medzi SR a UKR

Slovensko-ukrajinská štátna hranica je už od 21. decembra 2007 vonkajšou pozemnou hranicou Schengenského priestoru. Zabezpečenie jej ochrany  je jednou z priorít Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. To, že svoju úlohu plní svedomite, dokazujú aj dve úspešné schengenské hodnotenia. Systém zabezpečenia tejto hranice je dokonca uvádzaný ako príklad pre ostatné členské štáty Európskej únie ochraňujúce vonkajšie pozemné hranice Európskej únie. Faktom však ostáva, že efektívna ochrana štátnej hranice nie je možná bez denno-dennej úzkej spolupráce so susednými štátmi, čoho veľmi dobrým príkladom je práve Ukrajina. Aktívna spolupráca Štátnej hraničnej služby  Ukrajiny a Úradu hraničnej  a cudzineckej polície dosiahla vysokú úroveň a efektivitu. Činnosť a spolupráca oboch služieb ako aj úroveň ochrany slovensko-ukrajinskej štátnej hranice je každoročne hodnotená na najvyššej možnej úrovni oboch štátov, na úrovni hlavných hraničných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukrajiny.