Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Bezpečnosť vonkajších hraníc je prioritou

02. 06. 2022

logo EÚ

Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner sa prostredníctvom videokonferencie vo štvrtok 2. júna 2022 zúčastnil na 3. Schengenskom fóre. Ústrednou témou stretnutia bola Prvá správa o stave Schengenu.

Ide o nový kľúčový výstup komisie, ktorý posilňuje politické riadenie schengenského priestoru a súčasť schengenského cyklu. Predstavuje strategické a integrované hodnotenie implementácie schengenského acquis členskými štátmi, ako aj tematické priority a priority špecifické pre jednotlivé krajiny pre obdobie blízkej budúcnosti.

Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Robert Gucký a štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner

Ministerstvo vnútra v oblasti posilnenia riadenia vonkajších hraníc dlhodobo prezentuje nutnosť riadnej kontroly vonkajších hraníc. Je potrebné, aby  členské štáty a Európska komisia všetkými dostupnými možnosťami podporili rýchlu implementáciu nového nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktoré výraznou mierou posilňuje mandát Frontexu. Vítame aj prioritu posilnenia vnútornej bezpečnosti prostredníctvom posilnenej policajnej spolupráce.

Rokovanie pracovnej skupiny MV SR

Zavedenie a využívanie novej IT architektúry pre riadenie hraníc je kľúčovým prvkom ďalšieho fungovania schengenského priestoru. Plné využívanie nových technológií nám poskytne nový a lepší prehľad o bezpečnostných hrozbách. Slovenská republika sa intenzívne pripravuje na zavedenie moderných technológií. Osobitne v prvom kroku na spustenie systému vstup/výstup tak, aby bol včas pripravený na spustenie spolu s ostatnými členskými štátmi. Prípravy prebiehajú aj  na implementáciu nového právneho základu pre Schengenský informačný systém.

Foto: MV SR, Vladimír Benko