Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Chránime ľudí pred novodobým otroctvom

23. 09. 2019

Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnosnejších trestných činov na celom svete.  Deje sa aj na Slovensku a obeťami obchodovania s ľuďmi sú tiež Slováci. Na to, aby aj polícia SR dokázala efektívne bojovať proti tomuto trestnému činu, na Strednej odbornej škole PZ Bratislava sa odborne vyškolí 300 policajtov.

Ide o skrytú trestnú činnosť, pri ktorej je z mnohých dôvodov náročné identifikovať jej obete. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá práve práca polície. Všeobecne je obchodovanie s ľuďmi závažným trestným činom, ktorý na svojich obetiach necháva dlhodobé následky a preto je potrebné, aby sa mu venovala náležitá pozornosť," podčiarkuje ministerka vnútra SR Denisa Saková.

SOŠ PZ BratislavaObchodovanie s ľuďmi má niekoľko fáz. Prebieha ako verbovanie, preprava, odovzdávanie, prechovávanie alebo prevzatie osôb pod hrozbou násilia, zneužitie právomoci alebo zraniteľného postavenia s cieľom ich vykorisťovania. V našich podmienkach vykorisťovanie najčastejšie zahŕňa nútenú prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby vrátane núteného žobrania a núteného sobáša. „Typickým príkladom je situácia, v ktorej príbuzní súhlasia s predajom dievčaťa, občas aj maloletého, za účelom jej núteného sobáša za sumu v stovkách až tisíckach eur," vysvetľuje Tibor Kovács zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava.

Trendy týkajúce sa náborov, resp. spôsobov ako získať obeť, ale aj ďalších procesov v rámci trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj spôsob vykorisťovania podliehajú neustálym zmenám. Je preto potrebné, aby sa im prispôsobili aj metódy vzdelávania. Nezriedka sa tiež stáva, že pod prísľubom dobre platenej práce vylákajú obchodníci svoje obete do zahraničia, kde sa kvôli neznalosti miestnych pomerov, jazyka a pod vplyvom vyhrážok či až fyzického násilia, stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi a musia otročiť alebo žobrať. A z takejto situácie sa ťažko dostávajú sami," objasňuje Tibor Kovács.  

Za účelom zvýšenia kvalifikačnej úrovne príslušníkov Policajného zboru, s cieľom zlepšenia a zefektívnenia prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava úspešne implementuje vzdelávací projekt pre 300 policajtov, na ktorý získala finančnú podporu z Fondu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.

Obchod s ľuďmi - vizuál

 

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava je výchovno-vzdelávacia inštitúcia určená pre príslušníkov Policajného zboru poskytuje špecializované policajné vzdelanie s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky a pripravuje na výkon štátnej služby policajtov. Tiež podľa potrieb a požiadaviek Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru poskytuje aj ďalšie vzdelávanie policajtov.

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR spolu s partnermi z radov mimovládnych a medzinárodných organizácií a mnohými ďalšími pravidelne realizuje širokú osvetu a vzdelávanie v boji proti novodobému otroctvu. Pravidelne sa realizujú odborné konferencie, sprevádzkovali sa osvetové webové portály, uskutočnili sa stovky diskusií s mladými ľuďmi a prevádzkuje sa Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a mnohé ďalšie preventívne aktivity. Celé úsilie má prispieť k efektívnejšej aplikácii nadobudnutých poznatkov v praxi.

Ako rozpoznať, že sa človek stal obeťou obchodovania s ľuďmi?

  • Nemá prístup k svojim dokladom.
  • Nemá slobodu pohybu a možnosť odísť, ak chce.
  • Nie je mu umožnené slobodne kontaktovať svoju rodinu a blízkych, môže mu byť odobratý telefón.
  • Je nútený k vykonávaniu inej práce, ako mu bola sľúbená, alebo za iných podmienok.
  • Je rôznymi formami zastrašovaný.
  • Vyhrážajú sa mu deportáciou alebo odovzdaním polícii.
  • Je mu odoberaná časť mzdy, alebo mu nie je vôbec vyplácaná alebo je jeho banková karta v rukách zamestnávateľa.
  • Je proti svojej vôli angažovaný v sexbiznise alebo inej nútenej práci.
  • Je mu ubližované fyzicky, psychicky, sexuálne alebo trpí nedostatkom jedla, vody, spánku, lekárskej starostlivosti či iných základných potrieb.
  • Je nútený splácať dlh za cestu, ubytovanie, sprostredkovanie práce.

 

Prečítajte si tiež: