Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Defibrilátory budú súčasťou výbavy nových služobných vozidiel zakúpených z Plánu obnovy a odolnosti

11. 12. 2023

Plán obnovy a odolnosti logo

Pri služobnej činnosti výkonných útvarov sa príslušníci Policajného zboru často stretávajú so situáciami, pri ktorých vplyvom zranení či náhleho zhoršenia zdravotného stavu dochádza k zástave krvného obehu. Aj napriek súčinnosti záchranných a bezpečnostných zložiek sú často práve policajti ako prví na mieste udalosti a prijímajú adekvátne opatrenia. Situácie si vyžadujú rýchlu reakciu a nastáva boj s časom.

Práve z tohto dôvodu začal Policajný zbor s postupným vybavovaním služobných cestných vozidiel defibrilátormi. K tomuto kroku Policajný zbor pristúpil, aby sa zvýšila efektivita nasadenia policajtov pri záchrane ľudského života a šanca na prežitie zranených osôb do príchodu záchranárov. „Služobné cestné vozidlá výkonných útvarov Policajného zboru tak budú vybavené o ďalších 55 kusov automatických externých defibrilátorov. Určené sú pre policajné hliadky, ktoré sú často na mieste udalosti ako prvé," informoval prezident Policajného zboru Ľubomír Solák.

Automatické externé defibrilátory sú určené pre policajtov, ktorí vykonávajú služobnú činnosť na miestach s vyššou koncentráciou obyvateľstva, kde možno predpokladať zvýšenú mieru nasadenia týchto prostriedkov v rámci ochrany života a zdravia, prerozdelené budú nasledovne: 

  • KR PZ Bratislava- 6 kusov
  • KR PZ Trnava - 5 kusov
  • KR PZ Trenčín - 4 kusy
  • KR PZ Nitra - 7 kusov
  • KR PZ Žilina - 8 - kusov 
  • KR PZ Prešov 8 - kusov
  • KR PZ Banská Bystrica - 8 kusov
  • KR PZ Košice - 9 kusov.

Súčasťou dodávky sú aj dve sady náhradných elektród pre každé krajské riaditeľstvo Policajného zboru.

Policajný zbor v súvislosti so zavedením defibrilátorov do výkonu úzko spolupracuje so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov. V rámci tejto spolupráce plánujeme v súčinnosti so záchranármi viacero odborných školení policajtov na používanie defibrilátorov.

„Našou snahou je vybaviť týmto zariadením čo najviac vozidiel, avšak vzhľadom na finančnú náročnosť tohto projektu pôjde o dlhodobý a postupný proces,“ doplnil prezident Policajného zboru.

Polícia nákup uskutočnila z alokovaných osobitných prostriedkov z odvodu časti poistného  vo výške 100 000 eur.