Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Dopravné obmedzenia v Bratislave súvisiace so stretnutím predsedov parlamentov v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ 6. a 7. októbra

05. 10. 2016

sk-press-ilustr

Počas bratislavského summitu bola Bratislava najstráženejším mestom vo svete. Bezpečnostné opatrenia počas októbrového stretnutia šéfov parlamentov nebudú v takých rozmeroch. Mesto nebude uzatvorené a dopravné obmedzenia budú len na čas nevyhnutný na prejazd delegácií alebo počas vystupovania delegácií z áut a prechádzaní do budovy.

Cieľom ministerstva vnútra je zabezpečiť všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby dochádzalo čo k najmenším zásahom do bežného života obyvateľov a návštevníkov mesta Bratislavy a zároveň, aby sa zabezpečil hlavný cieľ – ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku.

Počty nasadzovaných policajtov sú určované na základe aktuálneho bezpečnostného rizika berúc do úvahy aktuálne európske i celosvetové bezpečnostné hrozby, ako aj demonštrácie bezprostredne reagujúce na aktuálne prerokovávané témy. V súčasnej dobe je naplánované využiť kapacity aj ostatných krajských riaditeľstiev PZ na doplnenie a posilnenie výkonu služby PZ v Bratislavskom kraji. V rámci príprav na rôzne bezpečnostné situácie sa predpokladá účasť väčšiny bezpečnostných zložiek, vrátane špeciálnych útvarov, čo pri rozsahu a intenzite takýchto podujatí je obvyklé.

Kolóna vládnych vozidiel s policajným doprovodom

V súvislosti s podujatiami, ktoré budú sprevádzať predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v Bratislave, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia s ktorými je potrebné počítať v dňoch 6.10. a 7.10.2016 na území hlavného mesta SR Bratislavy:

  • Od 1. júla  až do 15. októbra 2016 je neprejazdná Medená ulica, vjazd vozidiel je možný cez Kúpeľnú ulicu.
  • Vo štvrtok  6. októbra 2016 môže dôjsť k čiastočným dopravným obmedzeniam pri presune delegácií z letiska M. R. Štefánika a hraničného prechodu Jarovce – Kitsse k miestam ubytovania delegácií (hotel River Park, Austria Trend, Sheraton, Carlton) a v popoludňajších a večerných hodinách na Bratislavský hrad.
  • V piatok  7. októbra 2016 v čase 8.00h - 9.00 h pri presune delegácií z uvedených hotelov do Reduty a v popoludňajších hodinách pri presune z centra mesta na letisko a hraničný prechod Jarovce. Usmerňovanie a reguláciu dopravy budú zabezpečovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie.
  • V piatok 7. októbra 2016 v čase od 06.00h - 17.00 h budú dopravné obmedzenia v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy, v rámci ktorého bude zakázaný vjazd na Mostovú ulicu z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Vjazd k hotelu Carlton bude pre hostí umožnený z Jesenského a Gorkého ulice, ktorý bude zároveň riadený a kontrolovaný príslušníkmi Policajného zboru.

SK PRESS
Polícia zároveň upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že sú povinní dodržiavať pravidlá premávky, správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

 

Policajné vozidlo pred Redutou v Bratislave

Pritom sú povinní prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávke.


 

Ďalšie informácie MV SR

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby