Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Fajčenie, záškoláctvo a šikana sú najčastejšie sociopatologické javy v školách

09. 02. 2022

soc-pat-logo

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovalo v roku 2021 dobrovoľný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1 112 základných a stredných škôl, teda 35,5% z celkového počtu škôl na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo čo najobjektívnejšie zmapovať reálnu situáciu v školách z hľadiska sociálno-patologických javov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najčastejšími patologickými prejavmi správania žiakov na základných a stredných školách sú

  • fajčenie (takmer 60%),
  • záškoláctvo (takmer 50%),
  • šikanovanie (nad 30%),
  • kyberšikanovanie (viac ako 20%),
  • násilie medzi žiakmi (nad 20%),
  • vandalizmus a sebapoškodzovanie (takmer 20%).

Dotazníkový prieskum bol tiež reakciou  na zistenia informačných kancelárií pre obete trestných činov, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov šikanovania či krutého a hrubého správania medzi tínedžermi.

Vo viac ako štvrtine  slovenských základných a stredných škôl sa v školskom roku 2019/2020 stretli s niektorými z prejavov extrémizmu. Najrozšírenejšími boli verbálne prejavy nenávisti vo forme posmeškov a verbálnych útokov na spolužiakov pre príslušnosť k inej rase, etniku alebo pre inú „odlišnosť".

Zistenia prieskumu v prehľadnom grafe


Tento stav ma neteší, potrebujeme sa viac venovať deťom a sledovať čomu sa venujú vo voľnom čase. Odbor prevencie kriminality ministerstva vnútra  už pripravuje sériu školení pre odborníkov pôsobiacich na základných a stredných školách po celom Slovensku," zdôraznil minister vnútra  Roman Mikulec. Alarmujúce je tiež zistenie, že základné školy tvoria viac než polovicu zo škôl s neplnoletou matkouTehotenstvo neplnoletej žiačky (do 18 rokov) sa v školskom roku 2019/2020 najčastejšie vyskytovalo v menších školách.

Z geografického hľadiska najvyššia koncentrácia sociálno-patologických javov je prítomná v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

V tomto roku prebehne ďalší dotazníkový prieskum zameraný na rovnakú tému k školskému roku 2020/2021.