Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Funkciu bielej slepeckej palice vysvetľovali policajti vodičom pri prechodoch pre chodcov

15. 10. 2018

Biela palica

Od roku 1964 si na podnet Svetovej únie nevidiacich pripomíname jej význam každoročne. Pätnásty október je totiž Svetovým dňom bielej palice. Za všetkým treba hľadať ženu - Guilly d´Herbemontovú. Osobné skúsenosti ju priviedli k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách.

Ako oficiálny znak nevidiacich vo Francúzsku bola napokon biela palica prijatá v roku 1931, postupne sa rozšírila do celého sveta a dnes je aj napriek množstvu elektronických pomôcok najspoľahlivejším nástrojom na orientáciu nevidiacich.

Chodec s bielou palicou na prechode

Na dôležitosť tejto pomôcky každoročne upozorňujeme prostredníctvom celoslovenskej osvetovej akcie Deň bielej palice. Cieľom je zvýšiť informovanosť vodičov, bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím a poukázať na princípy, ktorých dodržiavanie zaistí bezbariérovosť, prístupnosť a hlavne bezpečnosť verejných priestranstiev pre nevidiacich a slabozrakých.

Nevidiaci na prechode s vodiacim psom

Už 9. ročník pripravilo občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru a Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy.

„Policajný zbor pri plnení svojich úloh chráni nevidiacich a slabozrakých nie len zvýšeným dohľadom výkonu služby so zameraním na porušenia cestnej premávky," povedal plk. Ing. Ján Ignaták, zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.„Začína sa to už pri schvaľovaní dopravno-stavebných riešení novostavieb a rekonštrukcií. Naozaj prísne vyžadujeme dodržiavanie príslušných debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie," doplnil.

Polícia bude vodičov vzdelávať

O čom bol tento ročník?

Priebeh dopravno-výchovnej línie akcie nečakajú tento rok žiadne zmeny: aktívni používatelia bielej palice  v pondelok 15. okóbra 2015 na vybraných priechodoch pre chodcov v dvojhodinovom intervale od ôsmej do dvanástej signalizovali úmysel prejsť na opačnú stranu cesty, dobrovoľníci udeľovali motoristom červené a čierne body a policajné hliadky stojace za priechodom pochválili či po poučili vodičov. Výchovný charakter akcie je zárukou, že v tento deň a za tento priestupok vyviazli všetci bez pokuty. Presnejšie informácie vrátate štatistík zverejnila polícia na Facebooku:

 

Ak si niekto nie je istý, ako správne reagovať na chodca s bielou palicou, stránke OZ Únia nevidiaciach a slabozrakých je inštruktážne video s názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou.

Aj tento rok sa do akcie zapojila Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy. V uliciach metropoly sa zamerala na bariéry na verejných priestranstvách, ktoré predstavujú pre ľudí so zrakovým postihnutím nebezpečenstvo. Všímala napr. prekážky na reliéfnych orientačných prvkoch, t. j. na umelých vodiacich líniách, varovných a signálnych pásoch. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. totiž hovorí o tom, že vo vzdialenosti minimálne 800 milimetrov na obe strany od ich okraja do nich nesmú zasahovať žiadne prekážky.

Nevidiaci na prechode

Platilo to aj pre zaparkované autá alebo reklamné pútače. „Nezodpovedných motoristov, ani tých, ktorí rôznymi prekážkami sťažujú mobilitu ľudí so zrakovým postihnutím, trestať počas Dňa bielej palice nebudeme," priblížil  vrchný komisár Ing. Ivan Lechner, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. „Budeme ich upozorňovať na to, že dopravné zariadenia slúžia na orientáciu nevidiacich a slabozrakých," dodáva.