Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom

24. 09. 2020

bobik-kois-hlava

Prezídium Policajného zboru pripravilo návrh novely Trestného zákona, ktorá by to obsahovala. V reakcii na medializované informácie o zabíjaní psov v rómskych osadách o tom informoval riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminality ÚKP Prezídia Policajného zboru SR  Mário Kern na tlačovej konferencii vo štvrtok 24. septembra 2020.       

 

"Tak, ako je trestným činom pokiaľ niekto odcudzí plodiny z poľnohospodárskych pozemkov, drevo z lesa alebo ryby z rybníka, akákoľvek krádež živého zvieraťa by bola trestným činom," povedal Mário Kern. 
 

Pripomenul, že polícia nevykonáva kontrolu zvierat vo veterinárnej oblasti. Ak občania nahlásia, že sa im nepáči, ako je pes chovaný, vec prejde na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Veterinár udalosť preverí, a ak zistí, že je to za hranicou bežného priestupku, privolá políciu. "Pokiaľ sa vhodným spôsobom nastaví práca polície a ŠVPS SR sme schopní aj na neštandardných miestach vykonať presadzovanie práva vhodnými prostriedkami bez problémov," podotkol Mário Kern.  

Riaditeľ odboru envirokriminality PPZ Mário Kern a poslanec Peter Pollák

Vo veci týrania zvierat by sa mali vzdelávať policajti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ŠVPS SR. Policajný zbor pripravuje aj organizačné zmeny, ktoré majú posilniť kvalitu práce policajtov na úseku ochrany zvierat. Trestný čin týrania zvierat by mali ľudia podľa Kerna nahlasovať na telefónnom čísle polície 158.

Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák uviedol, že týranie psov nie je problémom rómskych osád, ale ide o celospoločenský problém. Navrhuje, aby sa v rómskych osadách zriadila pozícia environmentalistu, ktorý by dbal o vzťah zviera a človek, ochranu životného prostredia a o odpadky. 

Podľa polície krádeže zvierat, spravidla psov, súvisia s páchaním ďalšej protiprávnej činnosti, ako je kruté zaobchádzanie so zvieratami, ich nelegálne usmrcovanie, taktiež so šírením nákazlivých chorôb zvierat s rizikom prenosu na človeka, s uvádzaním produktov zo zvierat do obehu s predpokladom ich možnej škodlivosti pre človeka, ako aj s obchodovaním so zvieratami často aj s medzinárodným organizovaným prvkom. 

Prax jednoznačne ukazuje, že ku krádežiam zvierat, najmä so zámerom získať produkt živočíšneho pôvodu, dochádza bez ohľadu na ich majetkovú hodnotu. V  absolútnej väčšine zatiaľ známych prípadov páchatelia usmrcujú zviera spôsobom, ktorý je v rozpore s veterinárnymi predpismi, zviera teda utýrajú.

Na konkrétnych krokoch, ktoré majú zamedziť týraniu zvierat, spolupracuje aj poslankyňa NR SR Anna Zemanová. V najbližšíh dňoch chce predstaviť procesnú mapu, vďaka ktorej sa budú môcť identifikovať medzery v legislatíve a praxi. "Konkrétne pôjde o sledovanie časovej osi od nadobudnutia zvieraťa, jeho chov až po prirodzený úhyn pri spoločenských zvieratách a až po ich ďalšie spracovanie pri hospodárskych. Táto mapa nám pomôže odsledovať, v ktorých lokalitách prichádza k najčastejšiemu týraniu zvierat a ich následnému zabitiu," priblížila Anna Zemanová. Predstaviť chce aj veterinárne opatrenia. Budú obsahovať celý proces, od výkonu kontroly pre zamedzenie množenia psov až po represívne opatrenia.

Aktuálne  o sprísnení trestov za týranie zvierat a zanedbanie ich starostlivosti rokuje parlament. Poslanci novelu Trestného zákona posunuli do druhého čítania. Trestná sadzba by sa mala sprísniť z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Poslanci navrhujú aj novú skutkovú podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat.

Zdroj: MV SR, TASR