Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Medzinárodná konferencia k posilneniu boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici

20. 01. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ zorganizovalo v dňoch 18. a 19. 01. 2023 medzinárodnú konferenciu v rámci aktivít projektu TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorý je financovaný v rámci programu  Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť grantov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Problematika hrozieb vyplývajúcich zo zneužitia chemických, biologických, rádioaktívnych alebo jadrových (CBRN) materiálov je v súčasnosti stále aktuálnejším bezpečnostným problémom medzinárodného spoločenstva. Mimoriadne účinky týchto nebezpečných materiálov môžu byť hrozbou nie len pre život a zdravie občanov, ale môžu mať devastačné účinky na ekonomické, sociálne a environmentálne záujmy spoločnosti. Práve z týchto dôvodov, ktoré sú v súčasnosti umocnené blízkym vojnovým konfliktom, slovenskí policajní špecialisti aktívne a iniciatívne budujú už od roku 2009 udržateľnú medzinárodnú spoluprácu s cieľom zvýšiť pripravenosť našich bezpečnostných zložiek na prípadný CBRN incident.

Logo

Projekt TRIGLAV má svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá je zároveň hranicou Schengenského priestoru a rovnako má prispieť k odstráneniu zjavných rozdielov v možnostiach, schopnostiach a technickom vybavení bezpečnostných zložiek na oboch stranách hranice. Projektovými partnermi sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Nórsky úrad radiačnej a jadrovej bezpečnosti a ukrajinskí partneri Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík, Štátna hraničná stráž Ukrajiny a Bezpečnostná služba Ukrajiny. Stanovené projektové ciele partneri plánujú dosiahnuť najmä nadviazaním na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu, vytvorením efektívneho vzdelávacieho a tréningového systému CBRN bezpečnosti a ochrany, zapojením všetkých zainteresovaných inštitúcií do projektových aktivít a zabezpečením potrebných detekčných zariadení a ochranných prostriedkov. Toto následne povedie k zlepšeniu úrovne vedomostí a praktických zručností zamestnancov štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za boj proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a taktiež k zlepšeniu tzv. CBRN bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici.

Konferencia

Cieľom otváracej projektovej konferencie bolo predovšetkým zdieľať ciele a zámery projektu na medzinárodnom fóre a tiež identifikovať a prepojiť všetky relevantné subjekty v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany.

Prečítajte si tiež:  Medzinárodný workshop o posilnení boja proti CBRN hrozbám na schengenskej hranici s Ukrajinou