Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Medzinárodná konferencia o obchodovaní s ľuďmi

23. 10. 2019

Štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič sa 22. októbra 2019 na ministerstve zahraničných vecí  zúčastnil na stretnutí národných koordinátorov a spravodajcov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Obchod s ľuďmi patrí v 21. storočí medzi najvýnosnejšie nelegálne kriminálne aktivity, dôkazom smutnej bilancie sú aj desiatky zbedačených Slovákov ročne.

Ide o veľmi komplexnú a prierezovú tému, ktorej sa venujú v Slovenskej republike ministerstvá, štátne aj neštátne organizácie. Jedine spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi nielen na národnej, ale taktiež na medzinárodnej úrovni je cestou, ako zabezpečiť práva obetí obchodovania s ľuďmi a úspešne stíhať páchateľov tohto ťažkého zločinu. Je alarmujúce, že každoročne sa nám na Slovensku objavujú prípady detských obetí sexuálneho vykorisťovania a aktuálne aj nútených sobášov, pričom páchatelia sa neštítia zneužívať už 12-ročné dievčatá," povedal na stretnutí štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič.

V roku 2018 bolo v Slovenskej republike odhalených 56 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho boli dvaja cudzinci. Obeťami sa stalo 22 mužov a 34 žien, z toho až dvanásť dievčat  vo veku 11 až 16 rokov. Tretina obetí bola vykorisťovaná na Slovensku, išlo o ženy a dievčatá, ktoré boli prinútené poskytovať sexuálne služby alebo vydať sa. Najväčší dopyt po slovenských obetiach bol v Nemecku a Veľkej Británii. Prevažujúcou formou vykorisťovania obetí bolo vo všeobecnosti nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená práca a nútené sobáše, niekoľko obetí bolo však vykorisťovaných viacerými formami. Do špecializovaného programu vstúpilo v roku 2018 spolu 16 dospelých obetí - 9 mužov a 7 žien, ale pomoc bola v roku 2018 poskytovaná celkovo 41 obetiam z dôvodu pretrvávajúcej potreby asistencie z predošlých rokov. 

Konferencia

K 1. októbru 2019 bolo  v Slovenskej republike identifikovaných spolu 34  obetí, z toho 11 dospelých mužov a 23 ženských obetí, medzi ktorými bolo až 8 detských obetí. Deti boli vykorisťované sexuálne a za účelom núteného sobáša. Prvýkrát v histórii zbierania štatistických údajov o obetiach obchodovania s ľuďmi sa Slovenská republika stala najčastejšou krajinou vykorisťovania obetí, pričom v predošlom období to bola prevažne Veľká Británia, ale aj ďalšie krajiny západnej Európy. Obete boli vykorisťované najčastejšie za účelom sexuálneho vykorisťovania, ďalej núteného žobrania, nútenej práce a núteného sobáša.

Konferencia

Do špecializovaného programu vstúpilo 13 dospelých obetí z celkového počtu identifikovaných obetí, a to 7 mužov a 6 žien. Asistencia a pomoc však v priebehu roka 2019 bola poskytovaná 32 obetiam, z dôvodu pretrvávajúcej potreby asistencie z predchádzajúcich rokov. Už štvrtý rok je počet mužov vstupujúcich do špecializovaného programu vyšší ako žien, čo signalizuje, že muži sa po svojich negatívnych skúsenostiach z obchodovania nachádzajú v ťažkých životných situáciách a potrebujú pomoc ako zraniteľná skupina obetí častejšie. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky venuje pozornosť aj rôznym preventívnym aktivitám a zvyšovaniu povedomia o fenoméne obchodovania s ľuďmi.