Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Medzinárodným dňom nezvestných detí je 25. máj - na Slovensku polícia pátra po 67 maloletých a 157 mladistvých

24. 05. 2024

dieta-teddy-nezvestnost

V tento deň celý svet vyjadruje solidaritu tým, ktorým sa deti nevrátili domov. Pri pátraní po nezvestných maloletých osobách, ktoré sú v bezprostrednom ohrození života a zdravia reaguje polícia obzvlášť citlivo. Od okamihu nahlásenia sú nasadené dostupné sily a prostriedky PZ.

Verzie, s ktorými od nahlásenia nezvestnosti polícia pracuje,  často vedú k podozreniam, že maloletá osoba sa stala obeťou trestného činu, napríklad  únosu, týrania blízkej a zverenej osoby alebo obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch polícia využíva všetky dostupné formy a prostriedky s jediným cieľom – zachrániť ľudský život.

Polícia eviduje prípady, kedy sa podarilo vypátrať a vrátiť k blízkym osobám neplnoleté deti v priebehu pár hodín až pár dní. Žiaľ, sú aj prípady, kedy nezvestnosť dieťaťa trvá dlhší čas, niekedy aj pár rokov. Najväčšiu skupinu tvoria deti, ktoré ušli zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo z azylového zariadenia. Príkladom nezvestnosti sú aj tzv. rodičovské únosy. Ide o prípady, ak jeden z rodičov sa zdržiava neoprávnene s dieťaťom v zahraničí.

K 15. máju  2024 Policajný zbor eviduje 67 nezvestných maloletých osôb vo veku do 15 rokov157 mladistvých osôb vo veku od 15 – 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov a ich blízki požiadali políciu o pomoc. 

Hľadanie nezvestného dieťaťa nie je len vecou polície, rovnako potrebná je spolupráca verejnosti, neziskového, štátneho aj komerčného sektora. V dobe dostupnosti rôznych mediálnych prostriedkov Policajný zbor využíva pri informovaní aj pomoc občanov a spoluprácu s rôznymi kompetentnými organizáciami. Jednou z nich je Linka detskej istoty. Práve v spolupráci s týmto občianskym združením bol vybudovaný pohotovostný systém "AMBER Alert Slovensko - dieťa v ohrození života". Jeho úlohou je informovať v krátkom čase o postupe pri nahlasovaní nezvestnosti dieťaťa, o možnosti získania informácií o pátraní po nezvestnom deťati aj za hranicami Slovenskej republiky. Každý poznatok z rôznych častí sveta môže pomôcť získať informácie, ktoré vedú k záchrane ľudského života a prispejú k návratu dieťaťa k jeho blízkym.

Zapojte sa do pátrania po deťoch

Spolupatričnosť, záujem a snahu pomôcť môžeme spoločne docieliť aj Vašim aktívnym prístupom na sociálnych sieťach. Práve pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí Policajný zbor vyzýva verejnosť, aby sa zaregistrovala na webovej stránke www.amberalert.sk. Registrácia vám umožní prijímať informácie o nezvestných deťoch, ktoré sú bezprostredne ohrozené na živote a zdraví,  a ich nezvestnosť bola nahlásená polícii.

Policajný zbor deň plánuje 24. mája 2024 realizovať celoplošné testovanie systému AMBER Alert. Ak sa v najbližších hodinách zaregistrujete, stanete sa ako užívateľ systému súčasťou testovania a prijmete správu o fiktívnej nezvestnosti dieťaťa.

Čo robiť v prípade nezvestnosti dieťaťa

 • V prvom rade je potrebné preveriť všetkých príbuzných, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky obľúbené miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať.
 • Ak je hľadanie dieťaťa neúspešné, potrebné je zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou. Spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a pripraviť si jeho najaktuálnejšiu fotografiu.
 • Nezvestnosť spolu s potrebnými informáciami, dokumentmi a s podobizňou tváre je potrebné oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, ktorý ihneď začne pátrať.
  Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po 24 hodinách, je mýtus! 

Ako postupuje Policajný zbor v prípade nezvestnosti dieťaťa

 • Policajt pri prvom kontakte s oznamovateľom  nezvestnosti získava  základné informácie o hľadanom dieťati. Dôležité sú všetky údaje o nezvestnej osobe, najmä jeho aktuálna fotografia, popis oblečenia, informácie o možných okolnostiach vzniku nezvestnosti, ako aj o tom, čo všetko už preverovali rodinní príslušníci či známi. Pri pátraní sú nápomocné aj informácie o profiloch dieťaťa, ktoré využíva na sociálnych sieťach.
 • Často sa stáva, že rodičia zataja pravú príčinu odchodu dieťaťa z domova, najmä v prípade, ak príčinou je hádka medzi dieťaťom a rodičom, alebo rodičmi navzájom za prítomnosti dieťaťa. Pamätajte, že každá informácia je pre policajta nápomocná pre úspešné vypátranie maloletého.
 • Dôležité je tiež oznámiť, či je dieťa choré, či pravidelne užíva lieky alebo trpí napríklad psychosomatickou poruchou.
 • Pátranie sa na Slovensku vyhlasuje celoplošne cez informačný systém pátrania po osobách (PATROS), ako aj vo všetkých krajinách Schengenského priestoru prostredníctvom Schengenského informačného systému (SIS).
 • Operačný dôstojník o nezvestnosti dieťaťa vyrozumie všetky policajné hliadky v teréne a pripravia sa podmienky na začatie pátracej akcie. Každá situácia je špecifická, záleží od konkrétnych okolností, aké prostriedky a metódy budú v danom prípade využité (napr. či budú k pátraniu privolaní psovodi, použitý vrtuľník alebo motorový čln).
 • Rovnako polícia zvažuje, či v rámci pátrania bude použitý  aj systém AMBER Alert alebo či bude pátranie zverejnené v hromadno-oznamovacích prostriedkoch.