Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Medzirezortná pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov odsúhlasila ďalšie postupy

04. 04. 2024

makke-ciele-april2024a

Na pôde rezortu vnútra vo štvrtok 4. apríla 2024 pod záštitou prvej štátnej tajomníčky MV SR Lucie Kurilovskej  zasadala medzirezortná pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov, zriadená pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality.

Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia rezortov školstva, práce a sociálnych vecí, investícií a regionálneho rozvoja, ako aj predstavitelia Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska,  Samosprávnych krajov Slovenska - SK8, taktiež pozvaní hostia zo Žilinskej univerzity, Slovenskej rektorskej konferencie a Asociácie stredných odborných škôl Slovenska.

Medzirezortná pracovná skupina prijala ďalšie kroky vedúce k ochrane mäkkých cieľov

Dokument Minimálny štandard pre audit bezpečnosti a ochrany vysokej školy“ vypracovaný pod gesciou Ministerstva vnútra SR a Prezídia PZ v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru Bratislava a Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,  bude podkladom pre vysoké školy pri vypracovaní bezpečnostných auditov.

Na základe  ich výsledkov budú následne vysoké školy konzultovať potrebné bezpečnostné opatrenia aj so zástupcami krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Samozrejme  osobitne sa venujeme aj základným a stredným školám.Návratnosť bezpečnostných dotazníkov na základných a stredných školách k 26. marcu 2024 je 54-percentná, čas na ich vyplnenie majú základné a stredné školy do 30. mája,“povedala prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.

Pracovná skupina zároveň prerokovala aj ďalšie plánované postupy vedúce k ochrane mäkkých cieľov:

 • informačný materiál Ako sa správať pri ozbrojenom útoku “Uteč – Skry sa – Bojuj,
 • prípravu videospotov v oblasti ochrany mäkkých cieľov zameraných na širokú verejnosť, ale aj na pedagógov,
 • potrebu akreditácie subjektov v oblasti vzdelávania o ochrane mäkkých cieľov,
 • návrh nového predmetu na základných a stredných školách - náuky o bezpečnosti,
 • financovanie bezpečnostných auditov na vysokých školách a vzdelávania pre zamestnancov a študentov vysokých škôl,
 • vyhlásenie výziev na financovanie aktivít prevencie kriminality v oblasti zvyšovania bezpečnosti miest a obcí,
 • rozšírenie informačných kancelárií pre obete trestných činov MV SR.

Zasadnutie komisie

V oblasti ochrany mäkkých cieľov boli pod gesciou Ministerstva vnútra SR a v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže,  Akadémiou Policajného zboru a Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline dosiaľ  zrealizované nasledovné aktivity:

Apríl 2023:

 • vypracovanie bezpečnostného dotazníka pre základné a stredné školy

Jún - september 2023:

 • vyčlenenie 2 050 príslušníkov a príslušníčok PZ na spoluprácu so základnými a strednými školami

Január 2024:

 • realizácia vzdelávacích preventívnych aktivít v oblasti radikalizácie, extrémizmu a (kyber)šikanovania, online bezpečnosti,
 • poskytovanie pomoci obetiam radikalizácie, extrémizmu a (kyber)šikanovania prostredníctvom informačných kancelárií MV SR pre obete trestných činov.

Február 2024:

 • vypracovanie  príručky pre policajných koordinátorov a policajtov prvého kontaktu pre komunikáciu v oblasti ochrany mäkkých cieľov;
 • regionálne školenia pre krajských, okresných policajných koordinátorov (ktorí sú zároveň členmi pracovných skupín na ochranu mäkkých cieľov na úrovni krajských a okresných riaditeľstiev PZ) a policajtov prvého kontaktu;
 • spustenie bezpečnostného dotazníka na základných a stredných školách (do mája 2024). Spolupráca krajských, okresných policajných koordinátorov a policajtov prvého kontaktu pri vypĺňaní bezpečnostného dotazníka so základnými a strednými školami;
 • vznik medzirezortnej  pracovnej  skupiny pre ochranu mäkkých cieľov.

Marec - apríl 2024:

 • úvodné stretnutia s rektormi vysokých škôl v každom kraji;
 • prijaté Opatrenie ministra vnútra SR č. 39/2024 o riešení ochrany mäkkých cieľov – bola ním  zriadená pracovná skupina na Ministerstve vnútra SR zameraná na problematiku ochrany mäkkých cieľov, ktorej členmi sú zástupcovia odboru prevencie kriminality MV SR, Prezídia PZ, Akadémie PZ v Bratislave, odboru civilnej ochrany a krízového plánovania MV SR, Hasičského a záchranného zboru a Protiteroristickej centrály NAKA P PZ.

 Prečítajte si tiež: