Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Mestu Košice bola spôsobená škoda viac ako 433 tisíc eur

05. 12. 2011

UBPK_logo

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil dve osoby z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. Bývalý štatutár mesta Košice a bývalý vedúci oddelenia strategického rozvoja magistrátu mesta mali podľa policajných zistení v rámci verejného obstarávania spôsobiť svojim konaním mestu Košice škodu viac ako 433 tisíc eur. Výhercovi súťaže, ktorý vyhral verejné obstarávanie, mesto vyplatilo peniaze na základe zmien v pôvodnej zmluve. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Mesto Košice bolo v roku 2009 verejným obstarávateľom zákazky - Externý manažment pre spracovanie projektu „Znižovanie emisií modernizáciou MHD Mesta Košice". Ako súčasť ponuky mal každý záujemca predložiť aj návrh budúcej zmluvy s mestom. Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk vybrala spoločnosť z Bratislavy. Podľa zápisnice komisie nešlo o spoločnosť, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania však na magistráte chýba. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii v trestnom konaní pri preverovaní predložených ponúk a návrhov zmlúv zistil, že zmluva, ktorá bola štatutárom mesta podpísaná sa nezhoduje s predloženým návrhom v súťaži. Oproti pôvodnému zneniu pribudol v zmluve záväzok mesta vyplatiť okrem ceny zákazky aj odmenu. Teda viac ako 433 tisíc eur, teda 4% z nenávratného finančného príspevku, ktoré mesto na spracovanie projektu získalo. Na zmenu v zmluve a nedostatok peňazí mesta na odmenu upozornilo štatutára finančné oddelenie magistrátu. Napriek tomu štatutárny zástupca mesta so spoločnosťou zmluvu uzavrel a o posúdenie zmeny v zmluve požiadal odbor komunálneho práva magistrátu až po jej podpise. Navyše zmluva bola uzatvorená pred uplynutím zákonnej lehoty 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Na základe zmluvy napokon mesto vyplatilo spoločnosti okrem ceny zákazky aj odmenu, vyše 433 tisíc eur.

Na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil bývalého štatutára mesta Košice z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. Keďže štatutár podpísal zmluvu, ktorá bola v rozpore s pôvodným zadaním zákazky. Vyšetrovateľ obvinil z rovnakého trestného činu aj bývalého vedúceho oddelenia strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice, ktorý bol predseda komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk v súvislosti s vyhláseným verejným obstarávaním. Okrem toho, že predložil zmenenú zmluvu štatutárovi mesta na podpis, porušil zákon o verejnom obstarávaní. Nezabezpečil uchovanie kompletnej dokumentácie z predmetného postupu verejného obstarávania po dobu piatich rokov ako ukladá zákon. Na základe podpísanej zmluvy napokon mesto Košice vyplatilo bratislavskej spoločnosti cenu zákazky a odmenu. Mestu tak vznikla škoda viac ako 433 tisíc eur. Obvineným zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní hrozí trest odňatia slobody sedem až 12 rokov. Stíhaní sú na slobode.