Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Migranti zdržiavajúci sa na území našej krajiny sa budú môcť uchýliť do stanového mestečka v Kútoch

01. 11. 2022

stanove-ilustr

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Policajného zboru už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Od zavedenia hraničných kontrol Českou republikou a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenskej republiky zintenzívnila. Policajný zbor rovnako každodenne spolupracuje s políciou Maďarskej republiky a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave okamžite, od zavedenia hraničných kontrol s ČR, posilnilo výkon služby v prihraničných oblastiach s cieľom zabezpečenia verejného poriadku a zvýraznenia prítomnosti polície v týchto lokalitách. Polícia aj pred vyhlásením mimoriadnej situácie aktívne v nepretržitom režime monitorovala a naďalej bude monitorovať intenzitu a toky migračných vĺn a identifikuje miesta so zvýšenou koncentráciou osôb. Na základe toho modifikuje sily a prostriedky na tomto úseku.

V súčasnosti je venovaná zvýšená pozornosť Železničnej stanici Kúty, kde momentálne dochádza ku koncentrácii týchto osôb.

V Kútoch sa buduje stanové mestečko

Polícia, v súvislosti s množstvom osôb, ktoré sa zdržiavajú priamo v priestoroch železničnej stanice, úzko spolupracovala na vybudovaní dočasného stanového mestečka aj s Okresným úradom Senica. O súčinnosť požiadala aj HaZZ. Miesto pre stany bolo vybrané a určené OÚ Senica. Technické zabezpečenie vykonáva polícia so Sekciou krízového riadenia MV SR. Pri riešení situácie v prihraničných oblastiach KR PZ v Trnave spolupracuje aj so Slovenskou humanitnou radou a Migračným úradom MV SR.

Stanové mestečko v Kútoch

Policajti na mieste koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú zabezpečiť stravu, najmä pre ženy a deti.

Polícia v súčasnosti neeviduje žiadne protiprávne konanie, z ktorého by mali byť podozrivé, resp. ktorého by sa mali dopustiť niektoré z týchto osôb. Policajti naďalej nepretržite reagujú aj na podnety od občanov, ktoré upozorňujú na pohyb jednotlivcov či skupín migrantov.

Stanové mestečko v Kútoch

Aktuality:

 • Na železničnej stanici v Kútoch nebolo zaznamenané narušenia verejného poriadku. Buduje sa stanové mestečko.
 • Ministerstvo vnútra zabezpečilo v Brodskom stany civilnej ochrany, poskytnuté boli taktiež deky a spacáky, na potrebných miestach sa zabezpečuje aj vykurovanie. Po komunikácii s miestnou farou bola osobám nachádzajúcim sa na ŽST Kúty poskytnutá strava.

Aktuálne dáta týkajúce sa boja proti nelegálnej migrácii

 • od 29. 9. 2022
  • celkový počet zachytených nelegálnych migrantov na území SR k 31. 10. 2022: 2 675
  • celkový počet zachytených prevádzačov na území SR: 45
 • od 16. 10. 2022 (7:00) do 31. 10. 2022 (6:00)
  • celkový počet zachytených nelegálnych migrantov na území SR k 31. 10. 2022: 585
  • počet zachytených prevádzačov na území SR: 9
 • za operačný deň 31. 10. 2022
  • počet príslušníkov PZ, ktorí boli nasadení do spoločných hliadok na území Maďarska: 22
 • od 10. 10. 2022 (7:00) do 31. 10. 2022 (6:00)
  • celkový počet príslušníkov PZ vykonávajúcich kontroly na území Maďarska: 544
  • celkový počet zachytených nelegálnych migrantov na území Maďarska: 76