Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra od 1. decembra vydáva biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom

01. 12. 2022

biometricky-op-eid01122022ilustr

Policajné oddelenia dokladov začali prijímať žiadosti o občianske preukazy nového typu. Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát.

„Odteraz každý, kto požiada o vydanie občianskeho preukazu, absolvuje rovnakú procedúru ako pri žiadosti o vydanie cestovného pasu,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec. Biometrické pasy Slovenská republika vydáva už od roku 2008.

Z informačných systémov  ministerstva vnútra  budú otlačky prstov vymazané v momente, keď bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov v súvislosti  s vydávaním dokladov  neumožňuje vytváranie databázy otlačkov prstov.  Z toho dôvodu je zrušená aj elektronická služba, na základe ktorej bolo možné požiadať o občiansky preukaz online pri zmene trvalého bydliska. Po novom sa teda dá občiansky preukaz vybaviť už len osobne, a to  na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu otlačkov prstov sa vzťahuje  na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné dočasne zosnímať otlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok.

Biometrický občiansky preukaz - infografika

Čip, na ktorý sa biometrické dáta ukladajú, je duálny, možno ho teda na rozdiel od čipu na doposiaľ vydávaných OP použiť aj bez čítačky, čiže  bezkontaktne s pomocou mobilného čítacieho zariadenia s funkciou NFC - teda rovnako ako platobnú bankovú kartu. Znamená to, že nový biometrický bezkontaktný OP je pripravený aj na  používanie e-služieb cez mobil.

Novinkou je, že čip  umožňuje prezerať a kontrolovať si biometrické aj ostatné údaje v ňom zapísané, a to  pomocou voľne prístupných aplikácií. Pri staršom  type OP je to možné len na oddelení dokladov.

Žiadna plošná výmena dokladov

Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že doteraz vydané staršie typy občianskych preukazov  možno používať do konca doby ich platnosti. Pripomína však aktívnym používateľom elektronického podpisu, ktorým bol občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021, že platnosť  cerfifikátov pre e-podpis uložených na čipe ich dokladu končí najneskôr 31. decembra 2022. Používateľov na to upozorňuje aj aplikácia eID klient. Títo občania by mali požiadať o vydanie nového biometrického OP čo najskôr, aby už začiatkom roka mohli vykonávať elektronické úkony.

Za vydanie OP z dôvodu končiacej platnosti certifikátov v štandardnej 30-dňovej lehote sa  nevyberá správny poplatok. Ak však požiadate o vydanie dokladu do 2 pracovných dní, treba rátať s  príplatkom 20 eur za urýchlené vybavenie.

Ministerstvo vnútra taktiež  upozorňuje, že o občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku a vyhotovený doklad si nechať doručiť na oddelenie dokladov  najbližšie k bydlisku či miestu zamestnania, alebo aj kuriérom priamo do vlastných rúk. Odporúča vyhnúť sa veľkým klientskym centrám, kde sú čakacie doby najdlhšie. Pravdepodobnosť, že na menších oddeleniach dokladov budete vybavení rýchlo, je veľmi vysoká.