Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra spúšťa kampaň „Alkohol za volantom môže zabíjať"

27. 10. 2022

alkohol za volantom1

Polícia eviduje za rok 2022 rekordný nárast požitia alkoholu za volantom. Počet smrteľných dopravných nehôd stúpa. V snahe predchádzať tragickým udalostiam na cestách pripravuje Ministerstvo vnútra SR viacero návrhov opatrení a tiež novú informačnú kampaň „Alkohol za volantom môže zabíjať“.

 Heslá kampane

Hlavné heslá komunikačnej kampane sú „Všetci sa chceme vrátiť domov živí a zdraví“ a „Šoféruj iba triezvy“.  Kampaň bola oficiálne spustená tlačovou konferenciou dňa 27. 10. 2022 za účasti ministra vnútra SR Romana Mikulca a riaditeľa odboru dopravnej polície PPZ Tomáša Vrábela.

MV SR kampaň Alkohol za volantom zabíja

Kampaň potrvá do konca roka

Kampaň sa bude konať do konca roka 2022 formou kampaňových videí na sociálnych sieťach Ministerstva vnútra SR Facebook a Instagram, letákovou formou a tiež prostredníctvom premietania krátkych úderných videí priamo v priestoroch čerpacích staníc. Do komunikačnej kampane sa k ministerstvu vnútra pripojila Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu (SAPPO) - (ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., SLOVNAFT, a.s., OMV Slovensko, s.r.o., SHELL Slovakia, s.r.o., JURKI - HAYTON s.r.o., BENZINOL Slovakia s.r.o., Solar 2009, a.s., OKTAN, a.s.). Do konca roka bude kampaň spustená aj v zakúpenom online mediálnom priestore.

MV SR kampaň Alkohol za volantom zabíja

„Dôsledky nehody na zástavke Zochova v Bratislave sú pre celú spoločnosť traumatizujúce a je nemysliteľné aby sa to opakovalo. Aj preto spúšťame informačnú kampaň, ktorá má odradiť vodičov sadať si za volant po požití alkoholu. Alkohol síce dodáva sebadôveru, zároveň ale spomaľuje  zmyslové a motorické reakcie a jazda pod jeho vplyvom je nebezpečná, ako  pre opitého vodiča tak pre jeho okolie,“ zdôrazňuje dôležitosť zodpovedného prístupu minister vnútra SR Roman Mikulec.

Úmyslom našej asociácie a jej členských spoločností je pripomínanie dôležitosti bezpečnosti na cestách, nielen v kontexte tejto kampane, ale aj z pohľadu celkového zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, aj v kontexte iných nebezpečných aspektov, ako neprimeraná rýchla jazda, pokračovanie vo vedení motorového vozidla pri pociťovaní únavy, či pri nerešpektovaní ostatných pravidiel cestnej premávky. Preto veľmi vítame túto spoluprácu. Dúfame, že aj informačné kanály našich členských spoločností SAPPO napomôžu, aby bola kampaň adresovaná širokému spektru vodičov,“ hovorí výkonná riaditeľka SAPPO Zuzana Oprchalová

K nulovej tolerancii jazdy pod vplyvom alkoholu ale musí prispieť každý občan a to uvedomením sa a zodpovedným prístupom. Z prieskumu AKO pre TV JOJ vyplynulo, že až 6,2 percenta opýtaných priznalo fakt, že už viackrát šoférovali pod vplyvom alkoholu.  Po prepočte je to alarmujúcich viac ako 274 000 ľudí. Ďalších 7,6 percenta priznalo, že tak urobili, ale len v kritickej situácii. Po prepočte na obyvateľa je to až cez 336 000 ľudí. 

Polícia vykonáva od začiatku roka 2022 dopravno-bezpečnostné akcie na celom území  Slovenska - v mesiaci október pod názvom Radar, predtým bezpečnostné akcie pod názvom Budík, Život, Disciplína, Zodpovednosť. Vo zvýšenom výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky nepoľavíme, pričom na mesiac november je plánovaná na území SR ďalšia dopravno-bezpečnostná akcia.  Za deväť uplynulých mesiacov polícia prostredníctvom kontrol odhalila 8 068 pozitívnych dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel. Je to najviac za rovnaké obdobie od roku 2015.

„Realita na našich cestách čo sa požitia alkoholu týka, je smutná. Za deväť mesiacov tohto roka evidujeme 9 073 dopravných nehôd,  z toho v 1069 prípadoch bol vinníkom alkohol u vodiča, čo je 12 %z celkového počtu dopravných nehôd,“ hovorí riaditeľ odboru dopravnej polície PPZ Tomáš Vrábel.

MV SR kampaň Alkohol za volantom zabíja

Príprava nových opatrení

Prioritou rezortu vnútra  pre nadchádzajúce dni, je preto  v čo najkratšom možnom čase prijať celý rad opatrení, aby odvážlivcov pod vplyvom alkoholu  na našich cestách ubúdalo. Bodový systém, stacionárne zariadenia na meranie rýchlosti v mestách a obciach, posilnenie  kompetencii  mestských policajtov, teoretická skúška v elektronickej podobe pre žiadateľov vodičského oprávnenia, nové návrhy v zákone o cestnej premávke súvisiace s jazdou pod vplyvom alkoholu sú všetko nové návrhy opatrní rezortu vnútra v snahe predchádzať tragickým udalostiam, ktoré spôsobil alkohol za volantom. 

V súčasnosti už prebieha príprava podkladov pre projekt Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR.  279 technických zariadení  na dokumentovanie prekročení rýchlosti jazdy, porušení povinnosti zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“. Radary budú osádzané v miestach, ktoré sú prednostne označené ako nehodové miesta a úseky, alebo sú z iného dôvodu označené ako kritické.

Prekročenie rýchlosti jazdy ako častá príčina dopravných nehôd sa navrhuje upraviť ako závažné porušenie a to v prípade prekročenia rýchlosti v obci o 30 km/hod a viac, (dnes o 50 km/hod) a upraviť zákon o priestupkoch tak, aby o tomto prípade nebolo prioritne realizované blokové konanie, ale policajt mohol predložiť vec na správne konanie, v ktorom mu bude môcť byť uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až na dobu 6 mesiacov.

V legislatívnom procese Ministerstva vnútra SR je aj návrh zákona zameraného na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti, najmä tej s následkami na životoch formou zavedenia bodového hodnotenia porušenia explicitne stanovených porušení pravidiel cestnej premávky. „Navrhujeme, aby za porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré patria medzi  najčastejšie príčiny dopravných nehôd bol pridelený fixne určitý počet bodov, po dosiahnutí ktorých bude povinný vodič motorového vozidla splniť určité povinnosti,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Taktiež pripravujeme v súvislosti s jazdou pod vplyvom alkoholu rokovania s predstaviteľmi Generálnej prokuratúry SR a ministerstvom dopravy.

Našou snahou je dosiahnuť okrem iného skvalitnenie prípravy budúcich vodičov (autoškoly). Finišujeme so spustením projektu teoretickej skúšky v elektronickej podobe pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia, (súčasných cca 250 otázok, ktoré sú v písomnej podobe bude nahradených cca 1600 otázkami v elektronickej podobe, ktoré dôkladnejšie preveria pripravenosť a vedomosti žiadateľov), obsahuje okruhy, ktoré sa doposiaľ neskúšali, ako napr. zásady bezpečnej jazdy.

Rokujeme aj s predstaviteľmi mestských a obecných polícií v súvislosti s rozšírením ich kompetencií najmä v dynamike cestnej premávky (meranie rýchlosti jazdy).

Komunikačnú kampaň komplexne internými kapacitami pripravil Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR MV SR.

MV SR kampaň Alkohol za volantom zabíja